Matka Země - Poselství od Archanděla Rafaela Tisk
Uveřejnil(a) Láďa   
Pondělí, 19 Březen 2012 22:34
Přijato Natalií Glasson 11/03/2012

      Každý z vás je andělskou bytostí na Zemi, nesobecky dávající světlo a lásku z hloubi své duše; vážím si toho, že toto ve svém bytí uskutečňujete. V této době a za všech okolností je vaším záměrem sdílet své světlo a lásku ze samých hlubin a zdroje své duše. Nyní je čas k posílení Stvořitelovy duše a aspektů Stvořitele, které v sobě máte, je čas zplnomocnit vaši duši a uvědomit si, že tento čin a záměr je katalyzátorem, který pozitivně ovlivní celý Stvořitelův vesmír. Milujte svou duši a milujte lásku ke své duši. Posilte svou duši tím, že upřete trvalou pozornost na to, jak se vaše duše vyjadřuje, vězte, že toto napomůže, aby se vaše pravda rozvíjela a rozšiřovala osvobozena ode všech hranic. Zplnomocnění vaší duše je jako když ráno doma rozhrnete závěsy či zatemnění, aby mohlo dovnitř jasně zasvítit slunce, umožňuje tak Stvořiteli, aby vstoupil do všech rovin na Zemi, do vnitřních rovin a Stvořitelova vesmíru. Ctím vaši duši a stojím vedle vás, já jsem Archanděl Rafael.

      Rád bych vám nyní přinesl učení spojené s Matkou Zemí, které pomůže vašemu propojení s ní, ale také umožní vaší srdeční čakře, aby se více rozšířila. Tím, že rozšíříte svou srdeční čakru, vytvoříte úžasný prostor pro vaši duši, aby se mohla vyjadřovat a rozšiřovat. Spojení s Matkou Zemí umožní, aby se plněji ukotvily v Zemi nové energie této doby, které napomohou její manifestaci. Propojení s Matkou Zemí vám nejen umožní vyrovnat se s těmito energiemi s větší lehkostí, ale zesílí a umocní váš současný duchovní růst.

      Hlavní důvod mého dnešního spojení s vámi je ten, že Stvořitel si přeje, aby ti lidé na Zemi, kteří cítí rezonanci a lásku k Matce Zemi, vytvořili s ní hlubší propojení lásky. Je třeba vytvořit propojení lásky jako nit lásky, která vám umožní žít s Matkou Zemí ve větší jednotě a tak podporovat vzestup všech. Ve svém bytí máte tolik lásky, o kterou se můžete podělit a kterou můžete vyjádřit; je třeba, abyste vytvořili spojení s duší Matky Země, abyste se mohli podělit o hojnost své lásky. Na oplátku se ona podělí o svou milující energii a zesílí vibraci vašeho bytí.

      V minulosti už jste byli žádáni, abyste se propojovali s Matkou Zemí, abyste sdíleli nebo přijímali lásku, ale při této příležitosti je zapotřebí propojení přes srdeční čakru. Stvořitel pracuje na vzestupu Matky Země. Vibrace Matky Země proto roste, rozšiřuje se, navyšuje se a do jejího světla je ukotvováno nové vědomí. Jako bychom si představili člověka, jak roste, když prochází svým vzestupem, stejným způsobem toho dosahuje Matka Země. Stvořitel si přeje, aby ti, kteří cítí rezonanci, sladili své srdeční čakry s Matkou Zemí a šířili  transformaci, která probíhá v duši Matky Země. Budete sloužit jako vysílač energie a světla Matky Země, jejího rozšířeného vědomí a transformace. Matka Země má pečující, soucítící, milující tvořivé a moudré energie světla Bohyně, které jsou na Zemi v této době potřebné, aby přinesly vyváženost mezi mužskými a ženskými energiemi. Vzestup Matky Země je božsky spojen s energiemi Bohyně spolu s velkou ryzostí/čistotou všeho, čím je Stvořitel. V propojení vaší srdeční čakry se srdeční čakrou Matky Země budete schopni obdržet a vysílat moudrost a vědomí stejně jako vibrace Bohyně, která bude vycházet z vašeho bytí do vaší pozemské reality. Je třeba ukotvit tuto energii zpět do fyzického těla Matky Země a umožnit tak splynutí a integraci transformačního procesu Matky Země. Často, když lidé putují po své cestě vzestupu, fyzické tělo může mít potíže s absorpcí a integrací vysokých vibrací, tělu trvá, než se jim přizpůsobí a často tu probíhá hluboké čištění a může se projevit i nějakou nemocí. Matka Země má velmi podobnou cestu vzestupu, někdy je pro ni těžké ukotvit energie své duše a aspekty Stvořitele do svého fyzického těla a tak nyní nastal čas, kdy žádáme lidstvo, aby pomohlo a posloužilo jako kotva a integrátor. Každý člověk na Zemi je s Matkou Zemí mnohem propojenější a sjednocenější, než si uvědomuje. Máte ve svém fyzickém těle mnoho stejných energií, vibrací a energetických vzorců, jako jsou v Zemi. Každý člověk je přirozeným kanálem pro Stvořitelovo světlo směrem do Země, jako je Matka Země přirozeným kanálem pro Stvořitelovo světlo směrem k lidem. Než jste se inkarnovali na Zemi, souhlasili jste, že vašeho vzestupu bude dosaženo za pomoci Země, ale také jste souhlasili, že budete s Matkou zemí v jednotě, že tu budete, abyste jí nabídli pomoc a napomohli i jejímu vzestupu. Je důležité, abyste pochopili, že pomocí Matce Zemi při jejím vzestupu podporujete svůj vlastní vzestup, ale také hrajete velkou roli ve vzestupu všeho ve Stvořitelově vesmíru.

      Matka Země je esencí energie či energií duše Země; duše 'Matky Země' má mnoho označení, protože je nahlížena jako ochránkyně, zosobnění matky, tvůrčí energie pro duše, které si přejí dosáhnout vzestupu na Zemi, což je celé lidstvo. Je Matkou vyživující duše, aby se mohly stát jedním se Stvořitelem. Lidstvo se stává energií Matky Země, protože žije na jejím fyzickém těle. Propojováním své srdeční čakry s Matkou Zemí se propojujete s energií duše Matky Země a umožňujete jí proudit skrze vaše bytí a sdílet s vámi hlubší moudrost a vibrace, které pomohou vašemu vlastnímu vzestupu. Ale budete také schopni ukotvit tuto energii do Země, do fyzického těla Země. Možná pocítíte, že jste vedeni k tomu, abyste to v budoucnu provedli několikrát, protože toto je způsob, jak prolnout hluboké, mocné, milující a rozšiřující energie Matky Země do jejího fyzického bytí, aby se její celková vibrace mohla zrychlit. Rád bych vám předal instrukce, jak toho dosáhnout.

      Nejprve si dovolte vstoupit do hlubokého meditativního stavu bytí i mysli tím, že se budete soustředit na svůj dech.

      Soustřeďte se na svou srdeční čakru a vybudujte v ní energii lásky.

      Představte si světlo a milující zdroj světla, ktarým je Matka Země; představte si ten obrovský zdroj světla před sebou.

      Představujte si, vnímejte či vezměte na vědomí niternou energii v tomto zdroji světla, který je Matkou Zemí; toto je srdeční  čakra Matky Země.

      Představujte si či prociťujte, jak posíláte ze své srdeční čakry souvislý paprsek lásky do srdeční čakry Matky Země.

      Čím více lásky vysíláte, tím více se Matce Zemi přibližujete, až do ní vstoupíte.

      Představujte si, vnímejte či jen vezměte na vědomí, že sedíte uvnitř srdeční čakry Matky Země, přijímáte a vdechujete  milující vibrace a energii, kterou s vámi chce Matka Země sdílet. Vdechujte tu energii vaší srdeční čakrou a když vydechujete, nechte tuto energii vytékat vašimi chodidly či kořenovou čakrou.


      Pokračujte v tom tak dlouho, jak cítíte, že je to vhodné s vědomím, že ukotvujete energii Matky Země ve svém bytí, abyste napomohli propojení a otevření své srdeční čakry a také umožnili novým energiím Matky Země vtéci do jejího vlastního těla, Země.

      Toto je skvělá služba k vzestoupení všech a můžete ji praktikovat, jak často cítíte, že je to dobré. Pokud se to rozhodnete praktikovat pravidelně, možná zjistíte, že ve vaší realitě nastanou chvíle, kdy ucítíte, že Matka Země vám posílá energii, která má být ukotvena, protože vám důvěřuje, že se s vámi o své energie, které mají být ukotveny v jejím fyzickém těle, může podělit.

      Toto je doba změn, přechodů a transformace, je proto důležité zůstat soustředěni a koupat se ve Stvořitelově světle.

      S požehnáním lásky a léčení,

      já jsem Archanděl Rafael.


© Natalie Glasson, http://www.omna.org/Home.html

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Hanka B. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.