Nová energie portálových mřížek Tisk
Uveřejnil(a) Lenka   
Pondělí, 09 Duben 2012 21:51
Mistr Kuthumi-Agrippa
Poselství přijala Michelle Manders v Johannesburgu, Jižní Afrika, 14. března 2012
Jsem Kuthumi-Agrippa a přicházím na paprscích lásky a moudrosti, abych vás pozdravil v tomto čase a přinesl vám požehnání poznání, důvěry, transformace a splynutí. Zdravím vás, milovaní.
Máme v našich srdcích velkou radost a potěšení, že se můžeme s vámi setkat v tento den, když vás pevně držíme v srdci Krista a bezpečně v náručí Boha.
Nastal čas pro energetickou mřížku Matky Země, aby byla povznesena na svůj vyšší vibrační projev obsahující božské kódy krystalických tělesných polí nové energetizující a vyvažující energie.
Vaše cesta vás doposud přivedla do bodu, kdy rozpoznáváte, že život, tak jak jste jej znali, se mění a pokud se máte povznést nad starý svět a jeho paradigmata omezení už nemůžete pokračovat ve sledování stezek minulosti. Přinášíme vám nové vědomí, abyste integrovali a rozvíjeli porozumění toho, jak tato energie pracuje skrze vás a s vámi.
Po mnoho let jsme předávali mnohá učení, která vás provázela a podporovala při vstupu do vyšší reality vašeho Pravého Já. Jsme teď zde, abychom vás informovali, že tyto energie daly vznik mocnému novému generujícímu světlu a energii, což vytváří významný buněčný posun ve vědomí. Tento posun komunikuje s vašimi geny, a tudíž Plán vaší inkarnace je nyní připraven podstoupit největší transformaci ve své existenci, tak aby různé varianty kódů ve vašich genech nyní mohly vyzařovat různou energii.
DNA není omezena na své jediné vyjádření, v každém vláknu DNA je přítomno 144 vyjádření. Dvanáct vláken, které znáte jako Plán vašeho života je vaše DNA, a my přicházíme, abychom ve vašem nitru aktivovali toto nové energetické zařízení, které přináší to, čemu říkáme krystalické tělo léčivého energetizujícího pole a krystalické tělo léčivého vysílačového pole. Tento vysílač je také generátorem energie.
Nové frekvence, které zastupují vyšší vibrační energii komunikující prostřednictvím vašich genů, jinými slovy, vysílající vyšší vibrační kód, se také sbližují s vyšším vibračním výrazem planetárních archetypů, s Duchy, kteří vás oživují. To je uváděno v soulad s oblastmi Matky Země, které také podstupují velkou transformaci, kterou vám představujeme, a proto, krystalické tělo léčivého energetizujícího pole a vysílač jsou ukotvovány ve specifických portálech po celé vaší planetě. Tyto portály jsou tím, co aktivuje spící energetická pole starobylých posvátných kódů, které ztělesňují Pravdu a Moudrost věků původní pravdy. Tudíž vy jako pracovníci světla, kteří jste pocítili volání po vyslyšení mých dnešních slov, vy jste součástí vyjadřujících energií, které přispívají ke zvýšení energie těchto mřížek, ačkoliv je třeba podniknout kroky a nezbytné procesy léčení, ke kterým se nyní můžete zavázat, abyste se pozdvihli nad minulost a opravdu vkročili do budoucnosti.
Kosterní struktura matky Země je krystalové království; toto království svádí smrtelný zápas v době vážné změny, o které mluvím. Kódy ukryté v rámci geometrické struktury těchto krystalů jsou velmi podobné genetické struktuře ve vašem těle.
Plán Matky Země se mění tak jako ten váš, a tudíž varianty kódů vysílaných v minulosti nyní vzestupují na vyšší vibrační varianty kódování, které se mají účastnit vysílání.
Aktivujeme 144 nových mřížek vyššího vyjádření, kterými byl náš kanál nasměrován k ukotvení ve specifických zeměpisných lokalitách podporovaných těmi, kdo jsou řízeni, aby byli přítomni. To je životně důležitý proces, protože vylučuje zbytkové energie iluminátského Matrixu snažícího se zmást ty, kteří jdou proti starému paradigmatu a stahují je zpět do Matrixu starého způsobu.
Ačkoliv současné počátky jsou výzvou ve vztahu k směrování mnoha aspektů vašeho osudu, poznání tohoto, odevzdáním se vzestupu nad vyzařování starých kódů vytváříte základ, na jehož struktuře bude založeno manifestování mnoha příležitostí proměnit sny vašeho života ve skutečnost. Příštích osm let vašeho života a tím i lidstva, má nejvyšší důležitost ve vztahu k transformaci a transmutaci, aby se zajistilo, že mřížka vyššího vědomí, nadřazeného vědomí a nejvyšší inteligence bude oživena v seskupení s vyšším světem a hvězdnou čtyřstěnnou technologií.
Geometrické systémy vědomí, které přicházejí proto, aby se spojily s pracovníky Světla, jsou tím, co tvoří stezku vedoucí k realitě vašeho vyššího autentického poznání a tím i integrace. Krystalové tělo léčebného energetizujícího pole vám pomáhá se zvýšenou rychlostí v pohybu za tyto paradigmata, avšak tato výzva je pro vás, abyste uvěřili, že máte ve svém nitru schopnosti, životní sílu, disciplínu, trpělivost a vytrvalost pracovat díky tomu, co vás oslabovalo v minulosti a ochromovalo vás ve vaší současnosti, takže vaše budoucnost je vcelku pravdivé nové paradigma zkušenosti. Abyste pochopili tento nový jazyk vysílaný skrze váš genetický kód, musíte porozumět sami sobě a energiím, které vás oživují.
Krystalické tělo léčivého energetizujícího pole zajišťuje, že nové posvátné portály do dimenzí nejvyšší inteligence budou aktivovány uvnitř mřížek Čistoty, Dokonalosti a Míru, a tudíž, pokud se cítíte být přitahováni k něčemu o čem mluvím a cítíte potřebu účastnit se na tom, o čem mluvím, potřebujete cítit potřebu účastnit se na tom o čem mluvím, musíte nastoupit cestu povznášející starý svět získáním širokého pochopení toho, co vás motivuje, ochromuje a oživuje, tedy prostřednictvím porozumění motivace založené na strachu, její transmutace a povznesení se nad ni, objevíte pravdu spočívající v motivaci založené na lásce.
Mřížky, které aktivujeme, které aktivují starobylé portály, a které až do této doby spaly, přinášejí do popředí Bytosti z vyšších nadřazených rozměrů nejvyšší inteligence; Tyto Bytosti jsou vysoce pokročilé a ztělesňují kvality lásky a moudrosti lidstva v podobě v jaké ještě nebyly nikdy projeveny. Tyto Bytosti nabízejí své služby Pracovníkům světla, kteří jsou ochotni a připraveni investovat čas a úsilí do vzestupu nad rámec jejich osudu a chopit se svého osudu jako nikdy dříve.
Všichni jste k tomu přitahováni, toto je poprvé v duchovní historii Země, kde obrovské skupiny lidí, takových jako jste vy sami, překonají starý svět a vkročí do říše Vědomých mistrů, kteří se povznesli nad svět Matrixu Iluminátů a vedou život poslů Boha a Bohyně, kteří vedou příkladem a osvobozují lidské otroky z okovů starého světa, a tudíž řídí váš život překonáváním strachu a tím oslabují Temné síly a dělají vás imunními vůči jejich vlivu.
Po celé věky byla vaše planeta pod vlivem mnoha temných, nevědomých a nenasytných energií. Jako výsledek bolesti, utrpení, hněvu, války, žalu a chudoby, Matka Země absorbovala množství těchto velice škodlivých, hustých a oslabujících energií, které ochromují určité oblasti jejího těla, jinými slovy, mnohé z  hlavních a vedlejších čaker jejího těla se v důsledku tohoto oslabení uzavřely.
Rozbřesk nového světla s sebou přinesl světlo duší, které hledají Pravdu, aby spolupracovaly a pevně stály ve svém světle, soustředěny na současnosti a Božské proudění dokonalých zdrojů Lásky a Moudrosti procházejících galaktickou kůrou a hlavními čakrami Základní mřížky Matky/Otce Boha.
Je vám dána příležitost sladit svou energii s těmito Mřížkami, a budete-li to tak činit, potvrdíte tím své přání povznést se nad staré paradigma způsoby, jakými jste to nikdy dříve nedělali. To ve skutečnosti zvyšuje vibrace energie nad úroveň, která byla přítomna před pádem Atlantidy. Mnozí z vás jsou starodávnými knězi a kněžkami Atlantidy, kteří se vrátili a začínají si uvědomovat svou roli i to, že teď přišel čas sloužit, vzpomenout si na svou roli a povznést se nad strach, který vám bránil před opakováním vzorů z minulosti.
Ukotvili jsme na místo tisíce energetických mřížek, které vás budou chránit, pokud si vyberete nastoupit tuto cestu. Bude vám přidělen Ochránce těmi pokročilými Bytostmi, které přicházejí, a které budou zajišťovat vaši ochranu a pomáhat při čištění těla Matky Země od temnoty, o které jsme mluvili.
Škodlivé energie uložené v těle Matky Země, prosákly do éteru, který pronikl do čaker, vědomí a energetických polí těch, kdo jsou zranitelní a nevědomí. Nevědomost, o které mluvíme, leží skrytě ve stínu, proto jedinci, kteří skrze své vlastní životní procesy poskytují přístřeší hluboké bolesti a zármutku jsou vnímaví vůči pronikání těchto energií, čili tyto nové energie Krystalického těla léčebného energetizujícího pole a vysílače/generátoru podporují transmutaci těchto energií, proto nynější pátrání po vyčištění Matky Země a lidí od síly temnoty a nenávisti nevědomého světa od na strachu založeného vědomí je na vás, a my zintenzivňujeme a zrychlujeme cestu léčení pro všechny kdo jsou ochotni nastoupit na takovou cestu, a my budeme povznášet procesy a příležitosti, které budou osvobozovat duše od zastaralých karmických smluv se silami temného světa.
V nepříliš vzdálené budoucnosti náš kanál, doprovázený množstvím Pracovníků světla (a možná i vy můžete být jedním z nich) bude cestovat na určitá zeměpisná místa na těle Matky Země, kde tyto Mřížky mají být ukotveny, současně vás přenesou skrze rozměry iluminátského iluzorního Matrixu a osvobodí vás od těchto dojmů zakódovaných ve vaší DNA.
O rekonstrukci „nových“ kódů se mluví jako o epigenetické kontrole, což je ve skutečnosti vaše schopnost vědomě volit a řídit energie, které vás motivují a oživují. Toto jste schopni dělat formováním silných vztahů s duchovními energiemi, které vás motivují a oživují, stejně tak jako říše přírody, živlů a vlastních božských aspektů, které se odrážejí ve vašem okolním světě.
My se nyní pouštíme na cestu vyšší úrovně v pomoci lidstvu pochopit to, co je myšleno tím že „světlo odráží světlo“, proto tyto aktivace, posvátné iniciace a programy vzestoupeného vědomí, které dodáme v blízké budoucnosti, budou tím, co podporuje ty, kteří si vybrali nastoupit na cestu svého vlastního povznesení se nad to staré, povznesení se v lásce, spojení se světlem a odrážející toto světlo do světa a přitom se spojovat se všemi aspekty světla odrážejícího světlo.
Moji drazí, toto je volání k pořádku, novému pořádku porozumění struktuře vyšších světů, které jsou nyní připraveny k ukotvení se ve vašem světě. Zde se setkávají polarity světla a tmy, toto je bod naklánějících se vah, kde menšina nevědomých jedinců pokračuje v mrhání a většina vědomých jedinců pokračuje v růstu a expanzi. Vychýlením vah tímto způsobem budete schopni vykročit k dynamickému návrhu svého Osudu a chopit se Nového plánu, který je vám předkládán a který vám skýtá příležitost vysílat vyšší vibrační kódy zabudované do vaší genetické struktury, které byly zkonstruovány před vaší inkarnací ve spojení a pod ochranou těchto Vysoce pokročilých nadřazených nejvyšších Bytostí s vyšší Inteligencí, Láskou a Moudrostí.
Současně přicházejí ve větším počtu i solární Archandělé a ustavují blízké vztahy s těmi, kteří byli určeni s nimi spolupracovat.
Velcí Mistři, Kněžky, Bohyně, Knězi a Bohové Starobylých světů Nadřazené Pravdy a Moudrosti se také přibližují, napřahují své ruce na vaši podporu, i když s vámi nemohou udělat nic, dokud jim neudělíte svolení a vaše svolení je uděleno skrze vaši volbu povznést se nad vše staré. Tato volba je přiznána jako definitivní „ano“ vašimi skutky podniknutými s ohledem na záměry, které jste si nastavili a provedenou volbou.
Jste připraveni a ochotni ztělesňovat posvátné učení, které jsme přenášeli v průběhu let novým způsobem? Jste připraveni a ochotni poskytnout sami sobě tu největší laskavost za všechny životy a vkročit do říše vyšších archetypů podstaty Ducha oživujícího vás a celé lidstvo? Jste připraveni a ochotni stát se pochodní, léčivým energetizujícím polem /vysílačem/generátorem? Jestliže ano, podívejte se sami na sebe, pohleďte do svého srdce, do reality na kvalitu vašeho současného života, na váš stav vědomí a učiňte rozhodnutí.
Posun dynamiky vašeho plánu je velice reálný proces, který změní kvalitu vašeho života a pozitivně vás postrčí ve směru vašeho osudu. Vaší výzvou zde je pochybnost, zda to může být pravda, pochybnost, zda nějaké lidské bytosti bude poskytnuta příležitost zažít tak zvanou „utopii“ v říši chaosu a temnoty, která teď přetrvává.
Světlo nemůže zaujmout své místo většinové vlády bez takových duší jako je ta vaše, které přijímají své vnitřní světlo a odvahu a odvážně nastupují na stezku jako Autentičtí jedinci a povznášejí se nad vše staré.
Nebudeme vám nalhávat, abyste uvěřili, že to bude snadná cesta. Toto je záměr Nanebevzatých starodávných jedinců, kteří přicházejí, aby vám pomohli v povznesení se nad osud tohoto života, jinými slovy, vykročit, zatím ve fyzické podobě, do vyšších říší obývaných Nanebevzatými Mistry. Není to snadný krok, není to výzva, která se má přijmout lehce. Budete vyzváni, abyste se postavili svým stínům, abyste přijali svá zranění a vynesli je na světlo nového dne, kde mohou být vyléčeny, kde démoni temnoty, kteří vás straší a dobírají si vás jako výsledek minulých zkušeností, musí být také vyneseni na světlo, k smrti milováni a ponecháni odpočívat v pokoji.
Je nám jasné, že ze začátku budou na toto volání reagovat jen nemnozí, ačkoliv ti, kteří si zvolí tuto cestu a zvládnou zasvěcení, budou vyzařovat tak intenzívní světlo, mír a radost, že ostatní to nebudou moci odmítnout. Je to toto světlo, mír a radost, že stát se světelným majákem ukazujícím cestu uvízlým ve starém světě, a protože tito nositelé světla přesně chápou, co to obnáší spojit se s vyššími vibracemi Osudového Plánu, oni, vy, budete schopni vést mnohé ne k pokušení, budete schopni je doprovázet údolím temnoty, vaše srdce, čistota vašeho pravého já, představující lucernu, která jim ukazuje cestu a jako Pán je váš Pastýř, i vy budete Pastýřem těm, kteří žijí v ovčím rouše, kteří jsou ve skutečnosti lvy odvážně hledajícími svůj Hlas pravdy aby vydali svůj autentický zvuk a spojili se s božským podpisem svého unikátního kódu a Plánu.
Tyto energie budou zrcadleny přes Posvátné portály, aby byly znovu oživeny a ve velice blízké budoucnosti přeladěny. Některé již byly aktivovány. Povolali jsme náš kanál, nádobu, skrze kterou teď hovoříme; byly jí dány pokyny, aby odcestovala do Thajska – toto je první aktivační bod pro nové Mřížky a skrze Tanec sedmi závojů, při kterém jedinec pochopí podstatu Sedmi planetárních duchů spojených se sedmi hlavními čakrami těla, tyto vyšší vibrační frekvence Osvícené éry vědomí mohou být ukotveny.
Vedli jsme ji, aby cestovala do mnoha dalších míst v rámci Evropy, Spojeného království, Severní Ameriky, Jižní Ameriky a na Africký kontinent. Mnozí z vás získají inspiraci, aby cestovali s ní.  Podnikněte svou cestu, potkejte svůj osud a spojte se s vaší Rodinou světla, která na vás čeká.
Jste nedílnou součástí skupiny duší, která byla přidělena na misi, aby pomohla vymýtit z těla Matky Země nenávist, záludnost, depresivní energie, které lapají do pasti, uvězňují a zotročují lidstvo. Pouštíte se na cestu jako nějaké kolektivní tělo, abyste osvobodili chycené duše ze žaláře temnoty a dokončili jejich cestu podsvětní říší boha Háda, aby se povznesly do vyšších světů Svatého nebeského příbytku a začaly svou předurčenou cestu při práci s Bytostmi světla, které ztělesňují Nadřazené vyšší síly Lásky a Moudrosti.
Takže se oddejte světelným kódům vašeho nového Plánu. Ztělesňujte tyto energie. Poznejte, že jste procestovali mnoha dimenzemi temnoty a že teď, skutečně a čestně přišel váš čas, čas, který vám umožní spojit se s větší vizí a s rozšířenou verzí vašeho Božského Osudu. Ačkoliv tato stezka není jednoduchá, vězte, že odměnou vám bude široký výběr bohatství, které obohatí váš život, vašeho ducha a vaši duši mimo veškerou vaši představivost. Léčba, kterou podstupujete a transformace, kterou zažijete, pomůže Matce Zemi zažít podobnou cestu.
Náš kanál jsme také požádali, aby se vrátil na Matku Rus. Až se tak stane, energie temného světa bude čelit největší hrozbě svého svržení. Východ bude dalším bodem, zlomovým bodem pro temnotu. Přidělili jsme další Pracovníky světla, aby aktivovali tyto energie ve Spojených státech amerických, v Austrálii a na Novém Zélandu. Ostrovy, spočívající ve vodách na těle Matky Země, budou zasaženy také, nic nebude vynecháno a žádný aspekt temnoty neunikne světlu, které nyní přichází.
Takže moji drazí, vezměte si nějaký čas a zvažte, co se vám nabízí. Přemýšlejte o svém životě, jaký byl a kde je teď, a kde bude, pokud se rozhodnete nic nezměnit nebo léčit.
Dáváme vám své slovo. Slibujeme nový život. Držíme otevřené dveře, avšak nemůžeme zaručit, že to zažijete, pokud nejste ochotni udělat vše, co je ve vašich silách, abyste pracovali s novou energií. Toto je největší úkol bytí v lidské podobě – úkol, který musíte vykonat jen vy sami. Vy jste tím nástrojem, nádobou, vozidlem a energetizujícím/vyzařujícím /generujícím tělem, jehož prostřednictvím mohou tyto nové energie komunikovat skrze vás. Jestliže odmítnete, budete pokračovat v tom, co bylo.
Víme, že to zní, jako bychom toho chtěli po vás moc, ale popravdě vás pouze žádáme, abyste převzali plnou zodpovědnost sami za sebe, a když tak učiníte, dostanete se do pozice, kdy zakusíte mocný pozitivní potenciál, který je v životě přítomen. Nabízíme vám příležitost, změnit své sny ve skutečnost, jakkoliv nereálně to zní. Vidět není totéž co věřit, věřit ve výsledky znamená ve vás vidět, čeho jste schopni, a existuje pouze jediná cesta jak se osvobodit od své minulosti a tím provést jinou volbu a rozhodnutí a přijmout jiné opatření v současnosti. Čeká na vás nová budoucnost, chcete jít do toho s námi?
Milovaní, ať hlas vás všech posílený Pravým Já je tím jediným, čemu se budete odpovídat. Ať vás vábí světlo nového světa, abyste nastoupili na stezku jako Pravý Jedinec, a ať zažijete dar nového života.
Jsem Kuthumi-Agrippa, Chohan Zlatého paprsku Lásky a Moudrosti, Král solárních Archandělů a má láska je s vámi. Adonai.

Aktivity/Otázky:
Kuthumi-Agrippa položil během channellingu  několik velmi důležitých otázek. Napište své odpovědi na jeho otázky do svého deníku. Jsou zde ano/ne otázky, nicméně je rozveďte trochu dále a prozkoumejte, proč jste na tyto otázky odpověděli ano nebo ne:
•    Jste připraveni a ochotni nastoupit posvátné učení, které jsme přenesli v průběhu let novým způsobem?
•    Jste připraveni a ochotni udělat sami sobě to největší laskavost celého života a vstoupit do říší vyšších archetypů přirozenosti Ducha, který vás a celé lidstvo oživuje?
•    Jste připraveni a ochotni stát se majákem, léčivým polem energetizéru/vysílače/generátoru?
•    „Pokud ano, potom se podívejte sami na sebe, pohleďte do svého srdce, podívejte se na realitu vaší současné kvality života, stav vašeho vědomí a rozhodněte se.“ – Jaká je realita současné kvality vašeho života? Jaký je stav vašeho vědomí?
•    „Budete vyzváni, abyste čelili svým stínům, přijali své rány a vynesli je na světlo nového dne, kde mohou být vyléčeny, kde démoni temnoty, kteří vás straší a vysmívají se vám v důsledku minulé zkušenosti, musí také být vyneseny na světlo, k smrti milováni a ponecháni odejít v pokoji.“ – Jak se cítíte, když máte čelit svým stínům a přijmout své rány?
•    „Přemýšlejte o svém životě, jaký byl, kde je teď a kam se bude ubírat, pokud se rozhodnete nic neměnit ani neléčit.“ – Pouze „nepřemýšlejte“ o tom co Kuthumi-Agrippa říká, zapište si, jaký byl váš život, kde je teď a co se stane, pokud se rozhodnete nic nezměnit nebo nic neléčit.
•    pouze vás žádáme, abyste převzali plnou zodpovědnost sami za sebe, a když tak učiníte, dostanete se do pozice, kdy zakusíte mocný pozitivní potenciál přítomný v životě. Nabízíme vám příležitost změnit své sny ve skutečnost, jakkoliv nereálně to zní. Vidět neznamená věřit, věřit ve výsledky ve vás, vidět čeho jste schopni a existuje pouze jedna cesta jak se osvobodit od své minulosti a tím provést jinou volbu a rozhodnutí a přijmout jiné opatření v současnosti. Čeká na vás nová budoucnost, chcete jít do toho s námi?“ – Jaký máte pocit z toho, že byste měli převzít zodpovědnost sami za sebe? Věřit znamená vidět – rozčiluje nebo znervózňuje vás toto prohlášení? Přidáte se ke Kuthumi-Agrippovi a spol.?

© Michelle Manders - www.palaceofpeace.net
All Rights Reserved
Poznámka ke kopírování:

Tento přepis MP3 záznamu channelingu Mistra Kuthumi-Agrippy byl zdarma otištěn majitelkou IP Michelle Manders a Palace of Peace na podporu lidí, kteří hledají čistotu, léčbu a mír. Proto oceňujeme, že je uznáván Zákon integrity, a žádáme, aby žádná osoba, skupina nebo organizace za žádných okolností neměnili jakoukoliv část tohoto dokumentu ani nepublikovali jeho část nebo celek pro osobní obohacení. Jste zváni, abyste publikovali výňatek s odkazem na plný přepis na www. palaceofpeace.net, který lze stáhnout. MP3 verzi tohoto přepisu lze stáhnout z naší webové stránky uvedené pod Free Channelling.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Iva M. ( www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.