Kryonovy „Marshmallow Messages“ – duben 2012 Tisk
Uveřejnil(a) Láďa   
Čtvrtek, 03 Květen 2012 15:54

Přijal Lee Caroll

03.04.2012
O CO ŽÁDAT?
 

     O jaké věci je vhodné žádat? Vězte: pro sebe můžete žádat hojnost. Ve vaší kultuře můžete požádat o tok příjmu. Můžete žádat o mír v případech, kde se zdá, že žádný není. Můžete žádat o smysl (účel). Také o toleranci v situacích a záležitostech, které stiskly "kouzelné" tlačítko karmy a naštvaly vás... a dosáhnete výsledku.
     Všechny tyto druhy spolutvoření jsou vhodné, ale existuje něco, co byste měli vědět: nežádejte o konkrétní věci. Pokud potřebujete peněžní výsledky, pak neříkejte Duchu, aby vám "zaplatil někdo, kdo vám dluží". Řekněte Duchu, že ve vaší kultuře potřebujete hojnost, abyste mohli existovat... potom nechte Univerzum, aby nalezlo své vlastní cesty a způsoby. Nevytvářejte si žádné domněnky o tom, jakým způsobem Vesmír splní vaše požadavky. Můžete požádat o výsledky, ale neříkejte Duchu, jakým způsobem je uskutečnit.

~ Kryon, Kniha Dvě - přijato Lee Carrollem ~


03.04.2012
UPŘÍMNOST A INTEGRITA?  

     Všimli jste si v poslední době některých netolerantních (nesnášenlivých) reakcí? Mnoho křesťanských fundamentalistických organizací cítí, že stále více lidí se obrací proti nim. Vlastně se cítí být napadáni. Ve skutečnosti to však není o lidské toleranci, o systému víry či doktríně. Téměř každý zná Kristovo napomenutí "milujte jeden druhého" a jeho následovníci jsou nyní dotazováni, proč tak nečiní. To je dobrá otázka. Celá tato záležitost je docela legrační. Náhle přichází obecný vzkaz od Lidského vědomí - "nebudeme tolerovat netoleranci". Kryon o tomto hovořil již mnohokrát jako o potenciálu pro posun Země.  
     Jinými slovy se díváme na zcela jinou Zemi. Předpovězené problémy nejsou ty, kterým čelíme. Osobně, národně, mezinárodně, vědecky ani medicínsky - to, na co se díváme není to, o čem nám řekli že přijde. Místo toho vrcholí záležitosti morálky, genocidy, zodpovědnosti, netolerance a odvěkých kmenových rozdílů. Probouzí se mnoho tajemství z minulosti - ti, kteří se na nich podílí se nemohou dočkat, až se o ně podělí. Začátek věku upřímnosti a integrity? Nemůžete se dočkat, ale žasnete.

~ Kryon, Kniha Osm - přijato Lee Carrollem ~


04.04.2012
SLUŽBA

     Pokud se vám zdálo, že předchozí body bylo těžké oslavit, dovolte mi, abych vám předal pátý – službu. To se dotkne vašeho srdce. Už jsme o tom hovořili mnohokrát, protože musíte pochopit, jak to funguje. Je to o zdánlivě nesmyslných případech smrti vašich blízkých. Opět hovoříme o rodině. Mluvíme o způsobu odchodu, který vás zanechá v utrpení, zlomené a tázající se Boha: „Jak jsi to mohl udělat?“ Už jsme vám to vysvětlovali dříve: není to o tom, co se stane, je to o cestě. Je to o smlouvě. Proto, drazí, zatímco omýváme vaše nohy, chceme abyste pochopili případy, které jsou obzvláště kritické a důležité – případy maličkých, kteří přijdou a hned zemřou nebo třeba povyrostou, ale zemřou také.

     Jejich odchod na vás naloží obrovské břímě pro život, které nazýváme velký zármutek. Nese v sobě vrstvu, která je skvělá, posvátná a velmi požehnaná – je to „dar“ pro vás. Tento dar se skrývá ve zdánlivě strašlivé události. Není to však o tom, co udělali, ale v tom, co uděláte vy – jak zareagujete… Není to o jejich smrti; oni zemřeli pro vás. Vy to nazýváte obětí, ale tak to není. To je špatné slovo. Jmenuje se to láska. Je to náležitě připravená smlouva – projevený dar pro vás. A já vám povím, jaký je to dar: pokud vás tato událost nedostane na kolena, pak by měla, protože tady jste se rozhodli prověřit, kým jste. Tady začíná proces, který je obvykle katalyzátorem pro osvícení. A pokud se tak nestalo, pak by mělo, protože jinak jste promrhali tento jejich dar! Možná to s vámi nyní zatočí a možná si přejete, abychom nebyli tak přímí – ale je to pravda! Tato zdánlivě srdcervoucí událost se nestala jim – stala se VÁM! Pokud o tom pochybujete, rozhlédněte se kolem: kde jsou oni a kde jste vy? Všimněte si, že veškerá energie kolem byla pro VÁS! Co jste s ní udělali? Nechali jste se pohltit vztekem? Vinou? Neutuchajícím žalem?
     Vyzýváme vás, abyste se na to podívali jasnějším zrakem a oslavili to! Vyzývám vás jako Lidskou Bytost, abyste v sobě objevili moudrost a oslavili jejich narození i dar, který vám tímto přinesli. Vězte, že tato speciální Lidská Bytost přišla s něčím jedinečným – aby vám přinesla něco obrovského – a toto se nazývá SLUŽBA. Jaký to úkol!

(Pozn. MK: Kryon o umývání nohou hovoří poměrně často. Je to výraz úcty, respektu, lásky a soucitu. Jistě si také vzpomenete na jiný případ tohoto obřadu . A pokud jde o slovo „service“ – existuje ještě jiný překlad – „bohoslužba“…)


~ Kryon, Kniha Sedm - přijato Lee Carrollem ~


05.04.2012
FRUSTRACE OHLEDNĚ HOJNOSTI

     Mnoho pracovníků světla se stále ptá: „Drahý Bože, kdy dosáhneme hojnosti? Vím, že tam někde je.“ Myslíte, že jsme vás neslyšeli? Drahá Lidská Bytosti, rád bych ještě jednou redefinoval hojnost. Tato oblast je pro vás frustrující, protože o ní přemýšlíte jako o něčem, co byste rádi nahromadili. Hojnost je výživa / živobytí, jako byla pro Izraelity, kteří kráčeli pouští. Vzpomínáte si na ten příběh? Dokážete si představit ten scénář… 20, 30, 40 let být denně živen Bohem? Dovedete si představit, jak velká byla „zásobárna“, aby to bylo možné?
     Nyní mi dovolte, abych se zeptal: jaká myslíte, že byla jejich reakce na tuto stálost? Řeknu vám to: každý den lomili rukama a ptali se: „Stane se to zítra znovu? Bojíme se. Co když se to už nestane?“ To je lidská povaha! A tady jste teď vy a ptáte se mne na totéž.
     Podívejte se na to, co se stalo ve vaší minulosti. Podívejte se na to, jak se věci kolem vás pohnuly. Hojnost je obživa. Každý den je váš první a poslední. Posílí vás to? Máte jídlo a přístřeší? Máte lásku? To je hojnost. Není to to, co nazýváte skladiště a přeci je. Co kdybych vám řekl, že vaše skladiště je 100% reálné. Musíte do něj jen jednou denně nahlédnout a využít jej. Nežádáte Boha o svou hojnost, místo toho ji tvoříte. Denně ji tvoříte tím, co děláte. Tím, že nepodlehnete strachu skrze poznání své vlastní hodnoty. Poté, když začnete vyrovnávat energii kolem sebe, kterou jsme nazvali Kosmická Mřížka, hojnost a obživa se postarají samy o sebe. Možná jste to nevěděli.

~ Kryon, Kniha Deset - přijato Lee Carrollem ~

 


03.04.2012
UPŘÍMNOST A INTEGRITA?  

     Všimli jste si v poslední době některých netolerantních (nesnášenlivých) reakcí? Mnoho křesťanských fundamentalistických organizací cítí, že stále více lidí se obrací proti nim. Vlastně se cítí být napadáni. Ve skutečnosti to však není o lidské toleranci, o systému víry či doktríně. Téměř každý zná Kristovo napomenutí "milujte jeden druhého" a jeho následovníci jsou nyní dotazováni, proč tak nečiní. To je dobrá otázka. Celá tato záležitost je docela legrační. Náhle přichází obecný vzkaz od Lidského vědomí - "nebudeme tolerovat netoleranci". Kryon o tomto hovořil již mnohokrát jako o potenciálu pro posun Země.  
     Jinými slovy se díváme na zcela jinou Zemi. Předpovězené problémy nejsou ty, kterým čelíme. Osobně, národně, mezinárodně, vědecky ani medicínsky - to, na co se díváme není to, o čem nám řekli že přijde. Místo toho vrcholí záležitosti morálky, genocidy, zodpovědnosti, netolerance a odvěkých kmenových rozdílů. Probouzí se mnoho tajemství z minulosti - ti, kteří se na nich podílí se nemohou dočkat, až se o ně podělí. Začátek věku upřímnosti a integrity? Nemůžete se dočkat, ale žasnete.

~ Kryon, Kniha Osm - přijato Lee Carrollem ~


04.04.2012
SLUŽBA

     Pokud se vám zdálo, že předchozí body bylo těžké oslavit, dovolte mi, abych vám předal pátý – službu. To se dotkne vašeho srdce. Už jsme o tom hovořili mnohokrát, protože musíte pochopit, jak to funguje. Je to o zdánlivě nesmyslných případech smrti vašich blízkých. Opět hovoříme o rodině. Mluvíme o způsobu odchodu, který vás zanechá v utrpení, zlomené a tázající se Boha: „Jak jsi to mohl udělat?“ Už jsme vám to vysvětlovali dříve: není to o tom, co se stane, je to o cestě. Je to o smlouvě. Proto, drazí, zatímco omýváme vaše nohy, chceme abyste pochopili případy, které jsou obzvláště kritické a důležité – případy maličkých, kteří přijdou a hned zemřou nebo třeba povyrostou, ale zemřou také.

     Jejich odchod na vás naloží obrovské břímě pro život, které nazýváme velký zármutek. Nese v sobě vrstvu, která je skvělá, posvátná a velmi požehnaná – je to „dar“ pro vás. Tento dar se skrývá ve zdánlivě strašlivé události. Není to však o tom, co udělali, ale v tom, co uděláte vy – jak zareagujete… Není to o jejich smrti; oni zemřeli pro vás. Vy to nazýváte obětí, ale tak to není. To je špatné slovo. Jmenuje se to láska. Je to náležitě připravená smlouva – projevený dar pro vás. A já vám povím, jaký je to dar: pokud vás tato událost nedostane na kolena, pak by měla, protože tady jste se rozhodli prověřit, kým jste. Tady začíná proces, který je obvykle katalyzátorem pro osvícení. A pokud se tak nestalo, pak by mělo, protože jinak jste promrhali tento jejich dar! Možná to s vámi nyní zatočí a možná si přejete, abychom nebyli tak přímí – ale je to pravda! Tato zdánlivě srdcervoucí událost se nestala jim – stala se VÁM! Pokud o tom pochybujete, rozhlédněte se kolem: kde jsou oni a kde jste vy? Všimněte si, že veškerá energie kolem byla pro VÁS! Co jste s ní udělali? Nechali jste se pohltit vztekem? Vinou? Neutuchajícím žalem?
     Vyzýváme vás, abyste se na to podívali jasnějším zrakem a oslavili to! Vyzývám vás jako Lidskou Bytost, abyste v sobě objevili moudrost a oslavili jejich narození i dar, který vám tímto přinesli. Vězte, že tato speciální Lidská Bytost přišla s něčím jedinečným – aby vám přinesla něco obrovského – a toto se nazývá SLUŽBA. Jaký to úkol!

(Pozn. MK: Kryon o umývání nohou hovoří poměrně často. Je to výraz úcty, respektu, lásky a soucitu. Jistě si také vzpomenete na jiný případ tohoto obřadu . A pokud jde o slovo „service“ – existuje ještě jiný překlad – „bohoslužba“…)


~ Kryon, Kniha Sedm - přijato Lee Carrollem ~


05.04.2012
FRUSTRACE OHLEDNĚ HOJNOSTI

     Mnoho pracovníků světla se stále ptá: „Drahý Bože, kdy dosáhneme hojnosti? Vím, že tam někde je.“ Myslíte, že jsme vás neslyšeli? Drahá Lidská Bytosti, rád bych ještě jednou redefinoval hojnost. Tato oblast je pro vás frustrující, protože o ní přemýšlíte jako o něčem, co byste rádi nahromadili. Hojnost je výživa / živobytí, jako byla pro Izraelity, kteří kráčeli pouští. Vzpomínáte si na ten příběh? Dokážete si představit ten scénář… 20, 30, 40 let být denně živen Bohem? Dovedete si představit, jak velká byla „zásobárna“, aby to bylo možné?
     Nyní mi dovolte, abych se zeptal: jaká myslíte, že byla jejich reakce na tuto stálost? Řeknu vám to: každý den lomili rukama a ptali se: „Stane se to zítra znovu? Bojíme se. Co když se to už nestane?“ To je lidská povaha! A tady jste teď vy a ptáte se mne na totéž.
     Podívejte se na to, co se stalo ve vaší minulosti. Podívejte se na to, jak se věci kolem vás pohnuly. Hojnost je obživa. Každý den je váš první a poslední. Posílí vás to? Máte jídlo a přístřeší? Máte lásku? To je hojnost. Není to to, co nazýváte skladiště a přeci je. Co kdybych vám řekl, že vaše skladiště je 100% reálné. Musíte do něj jen jednou denně nahlédnout a využít jej. Nežádáte Boha o svou hojnost, místo toho ji tvoříte. Denně ji tvoříte tím, co děláte. Tím, že nepodlehnete strachu skrze poznání své vlastní hodnoty. Poté, když začnete vyrovnávat energii kolem sebe, kterou jsme nazvali Kosmická Mřížka, hojnost a obživa se postarají samy o sebe. Možná jste to nevěděli.

~ Kryon, Kniha Deset - přijato Lee Carrollem ~


21.04.2012
VÝZVA A NOVÝ NÁSTROJ

Třetí atribut, který se obrovsky změní je atribut výzvy. Chceme, abyste poznali, jaké jsou zákony (mechanizmy) výzvy, o kterých jsme před skupinou tohoto složení ještě nehovořili. Bylo vám řečeno, že výzva je o zvyšování vibrací planety. Samozřejmě je. Pracovníci světla používají výzvu, aby zpracovali aktuální lekce svého vlastního tvoření v reálném (daném) čase. Drazí, to vše je součástí navyšování spirituální vibrace planety měřené každých 25 let. Minulé měření proběhlo v roce 1987 a poslední měření tohoto kompletního a celkového testu energie bude v roce 2012. Od tohoto bodu dále už nikdy planeta znovu měřena nebude, ale bude pokračovat v existenci s úplně novým paradigmatem.

Protože vstupujete do nové energie – účelu nového lidstva, nové Země – a nacházíte se na hraničním přechodu toho všeho. Můžete se opět podivit, proč se entity v této místnosti nemohou dočkat, aby vás obklopily a omyly vaše nohy. „Pýcha rodiny“ je atributem lásky a nemá co dělat s egem a z této strany závoje cítíme „pýchu rodiny“ vůči vám! Myslíte si, že jste sem přišli, abyste se s námi setkali [hovoří k lidem na semináři]? My zde byli již několik dní a těšili se, až se s vámi opět setkáme! Tento společný čas pro nás znamená tolik, co pro vás.

~ Kryon, Kniha Osm - přijato Lee Carrollem ~


Zdroj: e-mailové „Marshmallow Messages“ od Kryonova týmu (www.kryon.com)

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.posvatnesrdce.cz). Tuto českou verzi je možné dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.