Moc lásky - Poselství Marie Magdaleny Tisk
Uveřejnil(a) Láďa   
Neděle, 06 Květen 2012 17:02
Přijala Barbara Bessen  v červnu 2011

Zdravím tě co nejsrdečněji. Jsem Marie Magdalena. Jak si mě představuješ ze svého pozemského pohledu? Vidíš mne jako jednoho z Nanebevzatých Mistrů? Kdo skutečně jsem? Není to dobrá otázka? Jsem součástí kosmické Jednoty stejně jako i ty, avšak já jsem si toho plně vědoma a tím víc jsem spojena se svými vyššími částmi. Pozemský šat mi již nepadne, zvolila jsem si jiný, který je mnohem víc světelnější, transparentnější a objemnější. Nerozplynula jsem se v Jednotě, protože to je proces, ve kterém se teprve nacházím, stejně jako ty. Já jsem si však víc vědoma toho, kým skutečně jsem a dosáhla jsem již úrovně stvořitelské síly. Mohu si manifestovat vše, co potřebuji a čím chci být. Mohu se přesunout kamkoli, kde chci být a spojovat se s mnoha lidmi zároveň, tak jako právě teď. Mám však  své hranice, které nemohu překročit. Mám vyšší části a učitele, kteří mi předávají informace a kteří mi darují své ještě vyšší světlo, abych mohla růst. Proto jsem nyní přišla sem, abych ti na tvé cestě k mistrovství byla velkým světlem, abych ti pomohla si uvědomit, kým skutečně jsi. Chceš-li, ponoř se do mého světla, které tě nyní celého zahaluje. Mohu tě pozvat na malou cestu pocitového vnímání? Nejlépe si mě totiž uvědomíš, když mě budeš pociťovat.  Polož si ruku na srdce a vnímej mě v něm. Zaznamenáš silný tlukot nebo pocit rozsáhlosti či jemný pocit blaha, podle toho, jak široce ses mi otevřel. Mohu k tobě přistoupit blíž a dotýkat se tě? Nyní tento pocit ještě prohloubíme. Nemyslím tím ve tvých emocích, které tě tak často ovládají na základě starých nashromážděných zkušeností, řízených tvým egem. Mám na mysli pocit sounáležitosti, soucitu, lásky ke všemu, co existuje.

Jsem jedním z vůdců této doby probouzení. Je mi velkou ctí, že tě smím povznést na úroveň Božské matky. Je to ženská síla, která se nyní silně dotýká Země a vede lidstvo do nové fáze života. Velké změny, které jsou nyní zřetelné, zasahují všechny lidi na Zemi, jen si je každý uvědomuje jinak a jedná podle toho, jak je to pro něho přiměřené. Vnímej mou ruku na svém srdci a sleduj, co ti chci sdělit. Nemusíš se bát změn, které posunou Zemi do vyšší vibrační úrovně, naopak se můžeš tomuto procesu přiblížit svým otevřeným srdcem. Vnější dění na Zemi se tě dotkne v takové míře, do jaké jsi ukotven ve svém srdci. Kdo se cítí dobře sám se sebou a sytí se energií srdce, ten je pod vlastní ochranou a nic mu nebude chybět. Je totiž  v blízkosti stvořitelského zdroje všeho Bytí, jež spočívá v Posvátném vyšším srdci, jak jsi již určitě slyšel, četl nebo dokonce i pocítil. Být dobře ukotven je v současné době nejlepší cestou, jak chápat současné dění nikoli převahou rozumu, nýbrž hluboko v dobrotě a ochraně vlastního Posvátného vyššího srdce. Cítíš to hluboké spojení v sobě, když v něm spočíváš tak jako právě teď? Dělej to častěji, kdykoli tě zasáhne strach nebo tě svět myšlenek stáhne do svého víru. V Posvátném vyšším srdci najdeš posilu a zmírnění tvých pozemských starostí, ulehčení každodenního života a dokonce i zmírnění symptomů nemocí.

Setrvej chvíli v tomto pocitu. Je nádherný, že? Pak vnímej svou hlavu. Přinesla jsem ti dárek. Je to věnec z květin a bylin, který ti nyní pokládám na hlavu. Daruje ti to, co nyní potřebuješ, může ti dodat chybějící energii a povzbudit tě, aby se tvé srdce ještě víc otevřelo. Sleduj a vnímej prosím, jak vypadá věnec na tvé hlavě. Buď si jej prostě jen vezmeš jako dárek od Marie Magdaleny nebo si uděláš čas, prohlédneš si věnec zblízka a uvědomíš si, které květiny a rostliny jsem do něj zapletla. Jsou to všechno symboly a mají i svou duchovní sílu. Povedou tě do lásky a přinesou ti radost, jako jedna z mnoha růží, které jsem do věnce vpletla. V této rostlině je uložena informace nebo síla, kterou můžeš využít. Mužům, kteří toto poselství čtou, možná připadá podivné, že by měli mít na hlavě věnec. Vždyť je ode mne a tak by podle jejich představ měl být vysloveně ženskou záležitostí. Představte si však věnec, jaký by si césar položil na hlavu u příležitosti své korunovace. Takový věnec skrývá mnoho symbolů i pro vás, muži. Není tedy důležité, zda jsi muž nebo žena, jaký šat sis pro tento život zvolil, vnímej a dívej se na svou hlavu a dovol si vzít tento věnec na vědomí. Můžeš to ostatně dělat i s časovým odstupem, protože věnec ti zůstane a bude se měnit. Je symbolem tvého vývoje.  

Kromě toho jsem přišla, abych ti přiblížila pojem soucitu.
Mám tím na mysli soucit k sobě samému, abys jej pak mohl mít i pro ostatní, kteří jej potřebují. Skutečný soucit se většinou objevuje tehdy, když se člověk dokáže přijímat s hlubokým citem. Mohu ti nyní nabídnout jednu meditaci, která je velmi stará a byla předávána v mnoha tradicích. Je zcela jednoduchá.  

Odeber se na klidné místo a několikrát zhluboka nadechni a vydechni. Pak se soustřeď na své srdce, vzpomeň si na nějakou situaci ve svém životě, člověka či věc, které se dotkly tvého srdce a vyvolej v srdci soucit a láskyplný pocit. Takové pocity může vyvolat například partner, děti nebo miminko. Může to však být i velká louka plná květin nebo moře, které tak miluješ. Nebo určitá doba partnerství, který byla založena na všeobjímající lásce. Teď už určitě víš, co tím myslím, když tě žádám, aby ses soustředil na pocit lásky. U někoho to může i chvíli trvat, než to dokáže nebo než si vůbec nějakou takovou situaci vybaví, protože jeho život byl dosud jedna velká výzva a jeho srdce se uzavřelo. Věnuj tomuto cvičení čas. Cílem je, aby ses vědomě a hluboce ponořil do pocitu lásky. Cvičení pokračuje dál, rozšiřuje tento pocit ze svého srdce do celého těla a prostě jen setrvávej v tomto stavu. Můžeš to dělat jak dlouho chceš a prosím, co možná nejčastěji. Dodává to tvým buňkám informace plné lásky a Světla a zvyšuje to tvou vibraci. Uvádí tě to do vyváženého stavu. Vřele toto cvičení doporučuji, když tě zaplaví smutek, pocit křivdy, starosti nebo strach. Je vskutku jednoduché a umožňuje opět uvést rovnováhy tvé vyzařování, tvé Bytí. Toto láskyplné pole rezonuje s podobnými lidmi a situacemi. Ty to pak přenášíš do své energetické úrovně, která tak zvyšuje své vibrace. Není to nádherné? V dnešní pohnuté době je velmi důležité spočívat v této úrovni lásky.     

Další informace již pro tebe v tento okamžik nemám. Jsem však vždy po tvém boku, kdykoli na mě pomyslíš. Jsem v přímém spojení s Božskou matkou, která nyní převzala žezlo pro novou éru Země. Nyní zahajuje velké změny na Zemi všezahrnující a vyživující láska Bohyně. Činí tak odlišným způsobem, než činili mužští držitelé moci tisíce let předtím. Proměňuje silou a mocí lásky. Není to nádherná představa? Zkus se podívat srdcem na to množství válek. Vidíš za nimi probleskovat velkou sílu a moc Božské matky? To však můžeš vidět jen vnitřním okem. Avšak Božská matka je tady a tahá za nitky změn.

Ukláním se před tebou, vážím si tě pro tvou odvahu, že ses sem inkarnoval a vyzývám tě:
proměň svůj pozemský šat silou Božské Matky. Bude to jiný život, než ten, jaký jsi dosud vedl. Je protkán zlatou nití velké milosti Božské matky.   

Objímám tě s láskou!
Jsem Marie Magdalena

Přijala Barbara Bessen v červnu 2011. Článek je k volnému využití, změny v textu nejsou povoleny. Z německého originálu  http://www.kryon-deutschland.com/channeling_juni11.html pro www.novoucestou.cz přeložila Jana Sobotová