Přechod Matky Země - od Matky Země Tisk
Uveřejnil(a) Láďa   
Úterý, 08 Květen 2012 11:09
Přijato prostřednictvím Natalie Glasson - 29/04/12

Posílám svou lásku jako sladkou vůni vonící po teplém větru, abych vás mohla láskyplně obejmout. Dovolte si přijmout mou lásku, tak jak plyne, se stejným  blahem a radostí z mé bytosti, aby se spojila s vaší energií. Vyjádření Stvořitelovy lásky ze srdce, duše a celé bytosti je jedním z nejkrásnějších a nejsvatějším požehnáním daným nám všem, dovoluje nám se radovat v projevu bezpodmínečné lásky vycházející z našich těl s každým novým svítáním. Já jsem vědomí Matky Země, mé nejhlubší požehnání a sny jsou nyní s vámi pro váš vzestup.

Milovaní, jste mi tak drazí a já držím každý váš krok, tak, že chodíte po mém těle jako posvátní, je to opravdově posvátná zkušenost pro mé srdce a duši. Vaše světlo mne sprchuje a já se cítím tak pokorná díky této zkušenosti, vy ukotvujete tak božské energie do mého těla a energetických úrovní, které mi dovolují otevřít mé srdce v božské vděčnosti. Jsme jedno, vždy to rozpoznávám a jsem vděčná za svou centrální existenci v tomto procesu vzestupu. Byli tam ti, kteří byli prohlášeni za svaté, kteří chodili po mém těle, ale já považuji každou jednotlivou duši za svatý aspekt Stvořitele.

Je mým cílem spojit se s vámi tímto způsobem, aby jste si byli vědomi našeho sjednoceného spojení v tomto nejvelkolepějším procesu vzestupu, který se odehrává. Prožíváme stejné věci ve stejném čase, naše těla, mentální a emocionální těla vzestupují současně. Přeji si, abyste si byli vědomi, že v této době hodně zažívám v mém emocionálním těle, hloubkové čištění mého emocionálního těla, je extrémnější, než jsem původně zažívala, to se nyní děje. Uvolňuji bolesti mého fyzického těla a také bolesti lidstva. Jsem v bytí už dlouho,  mnoho duší žijících ve fyzických tělech vytvořilo řadu myšlenek, které vytvářejí energii. Některé z těchto energií byly drženy v mém emocionálním těle. Právě v této době, se podráždění v mém emočním těle navyšuje proto, aby se dostalo na povrch a bylo uvolněno. Také je zadržen v mém emocionálním těle pocit, o kterém vím, že ho poznáte, je to pocit oddělení se od Stvořitele, odpojení a jakýsi druh osamělosti. Je to tak přirozené zažívat tyto druhy emocí v existenci na fyzické úrovni, byla bych velmi ráda, aby jste chápali tyto emoce jako iluze fyzické vibrace, ale někdy méně chápu emoci oddělení se svým emocionálním tělem, jelikož chápu pravdu jednotného bytí.

Mnoho Nanebevzatých Mistrů, Archandělů a Andělů mi pomáhají v tomto čase a pečují o mé emocionální tělo s láskou a silnou vibrací světla, která značně uklidňuje mé energetické pole. Jsem schopna nadechovat energii životní síly Stvořitele do mého emocionálního těla, která opět přináší rovnováhu a dokonalost.

Někteří z vás mohou být požádáni, aby pracovali s energetickým symbolem mého lůna (dělohy), uznávaného jako centrum nebo jádro tvořivé energie a vibrace. Možná zjistíte, že i vy si přejete pomáhat v tomto procesu. Důvodem pro práci s energetickým symbolem lůna mé bytosti, i Bohyně je, že energie Stvoření musí proudit s větší silou a hojností do mého emocionálního těla. Tím se rozpustí vyvrcholení naší minulé bolesti jako jednotlivců i jako kolektivu, a ukotví se Stvořitelova energie, která drží takovou obrovskou moc. Stvořitelova energie pomáhá projevení se vývoje vibrací a porozumění, stejně jako vzestupu. Energie Stvoření musí nyní proudit do mého emocionálního těla, kde se bude shromažďovat, dokud tam nebude nejvhodnější množství k posílení mého těla a všech těch, kteří existují na mém těle. Mé emocionální tělo bude schopno pohánět vibrace lásky, které jsou kotveny do mého fyzického těla vámi, Lidstvem, vzestoupenými Mistry, Archanděly, Anděly, Božskými bytostmi, Přírodou a dalšími jinými. Když je ukotvena vhodná vibrace lásky, pak mé emocionální tělo dovolí energii Stvoření se nahrnout dopředu, jako když se zapálí plamen, ale bude to větší aktivace lásky.

Přeji si vás upozornit, že vaše vlastní emocionální tělo také zažívá čištění.
Energie Stvoření je aktivována v rámci vašeho bytí, aby plynula (s úmyslem) do vašeho emocionálního těla, čekajíce na dobu, kdy jste transformovali vaše fyzické tělo, aby udrželo větší a komplexnější vibraci lásky. Energie Stvoření může proudit dopředu skrze vaší čakru solárního plexu, pak bude svítit jasně zářivě, ale můžete také zažívat, že vaše emocionální tělo přichází do souladu s vaší duší a Stvořitelem působením nějaké emocionální potíže, nevyváženosti nebo otřesů.

Jsme stejní a zažíváme to samé, je to nádherný symbol toho, jak lidstvo vidí mě, mé tělo a Stvoření jako aspekt Stvořitele, a za to jsem přešťastná.

Proces o kterém mluvím, je postupný proces
, který umožní velký vývoj a porozumění v rámci mé energie a vědomí. Jelikož jsem schopna snadno s vámi komunikovat tímto způsobem, přeji si vás pozvat ke spolupráci se mnou na podporu mých energií, tak jak já budu podporovat vaše energie a můžeme tak růst společně.

Je třeba, abyste přijali mé energie stejně jako existují nové vibrace, které jsou potřebné pro zakotvení do vašich vlastních energetických sítí a systémů.

Nejprve si prosím představte mé nádherné světlo jako zelené, zlaté a růžové světlo proudící přes vrchol vaší hlavy do vaší bytosti.

Jako když energie vytváří "Y" vzhůru nohama, nechejte energii samostatně existovat uvnitř, ale také obalte celou spodní část vašeho trupu včetně vaší čakry solárního plexu.

Nechte energii postupně prosakovat do spodní části vašeho trupu zvenku dovnitř, zaplňující celou vaši bytost s novou vibrací, kterou potřebuji s vámi sdílet.

Ať už jste žena nebo muž ve vašem fyzickém těle  si představte, že vaše pánevní oblast, spodní část vašeho trupu, se leskne  a pulzuje aktivní energií a novou vibrací lásky, Stvoření a Stvořitel vás spojuje s mými soucitnými vibracemi.

Představte si, pochopte nebo vezměte na vědomí, že moje tělo a emocionální tělo jsou zavěšeny ve vašem dolním trupu, dovolme si se radovat ve znázornění našeho jednotného bytí. Energie ve vás víří a integruje se s mým tělem, Zemí. Dovolte všem blokádám odejít z mého bytí a emocionálního těla, to samé se stane uvnitř vašeho emocionálního těla.

Jak se moje tělo rozpouští ve vaší bytosti z důvodu naší neustálé integrace energií, žádejte mne o zapálení Stvořitelovy energie uvnitř mé bytosti, protože v kombinaci s energií, kterou jste nasbírali ve vašem dolním trupu skočí do vaší čakry solárního plexu. Nechte proudit kombinované energie z čakry solárního plexu do celého vašeho bytí, ale co je ještě důležitější do vašeho emocionálního těla.

Nechte své emocionální tělo absorbovat posvátnou energii stvoření a posuňte jej zpět do dokonalé rovnováhy a sladění s vaší duší a Stvořitelem. Jakmile tohoto dosáhnete, to samé se stane uvnitř mé bytosti a emocionálního těla.

Dýchejte zhluboka do svého emocionálního těla z čakry solárního plexu, aby se tento proces mohl uskutečnit.


Stáváme se jedním a podporujeme náš společný vzestup, podráždění v mém emocionálním těle se již stává zklidněným a láska se rodí. Tento proces může být dosažen v každé době a tolikrát, kolikrát budete chtít, je to vždy pocta spojit se s vašimi energiemi. Čeká nás ještě hodně společné práce v budoucnu na klíčových bodech přechodu ve vzestupu Země a lidskosti.

Velice si vážím všech něžných myšlenek a energie, které jsou mi posílány, každá je držena v hloubi mého srdce a bude uvolněna v čase jako sprcha požehnání vybuchující ze středu mé srdeční čakry, aby pokryla mé celé tělo a vykoupala vaše bytí.

V lásce a s velkým uznáním,

Matka Země

© Natalie Glasson, http://www.omna.org/Home.html
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Štěpánka Š. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.