Kryon - Kryonova plavba kolem Patagonie - Leden / Únor 2012 Tisk
Uveřejnil(a) Láďa   
Čtvrtek, 17 Květen 2012 12:55

Úvodní živý channeling Kryona přijal Lee Caroll, Patagonie, (nejjižnější části Jižní Ameriky), ve středu, 25.1.2012
V průběhu plavby Patagonií přijal Lee Caroll od Kryona celkem 7 poselství.

Malé propojení před hlavním poselstvím

Zdravím vás drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.
A jsou tu i ti, kteří přemýšlejí o tom, zda je toto opravdu možné. A tak vám na to dám chvilku na přemýšlení. Pokud se můžete jakkoliv dotknout svého Vyššího Já, právě teď, pokud se můžete zeptat toho, co je ve vašem těle vrozené, odpoví vám že je to opravdu tak. Postřehněte ten rozdíl.

Toto místo je bezpečné. A opravdu, opravdová komunikace zpoza závoje je možná právě teď, a vždy začíná stejně. S uznáním, láskou a úctou k tomu, co je lidská bytost.

Máte ve zvyku se od nás izolovat, myslíte si, že existují ti, co jsou lidské bytosti a ti ostatní na druhé straně závoje. Je tu andělský svět a ten lidský svět. A nerozumíte, že vy jste „my“. Jen s tím rozdílem že momentálně máte lidskou podobu.

Je tu kruh, kruh životů na planetě Zemi, tak, jak to udává božský systém který jste pomohli vytvořit. Jsou i tací, kteří vám řeknou že toto je vězení. Že jste tu proto aby jste trpěli za to, co jste neudělali dobře. Jsou to ti, kteří dali Bohu lidskou tvář, kteří vám řeknou že v Nebi jsou války, problémy, padnutí andělé a zlo, jen aby dosvědčili věci, které sami vytvořili. A pravda je taková, že vznešenost Boha je nad vámi, vždy byla. A vždy bude, až do takových rozměrů dokud si ji neuvědomíte. To je lekce pro lidstvo.

Proces, který zde vidíte, je stále „ten“ proces, čím chceme říct, že lidé vždy reprezentovali Ducha. Všechny spisy napsané lidmi, všechny zprávy od Boha předložené lidmi, tak to stále bylo. A dnes během tohoto poselství, jsou tu stále ti, kteří ho nebudou akceptovat, protože si myslí, že si to nezaslouží, nebo že nejsou kvalifikovaní (povolání) si ho poslechnout, nebo že žádný člověk nemá počestnost si ho poslechnout. A to je starý systém, který začínáte dobývat.

Zprávy předávané na lodi se vždy liší od těch předávaných na pevné půdě, protože nejste propojeni, nejste uzemněni. Voda vás odděluje od hlíny Země. Jsou jiné. Tolik zjevení se děje na vodě. Nejednou se umělci vyberou na plavby, aby mohli malovat, básníci psát, a oni to cítí a vědí.

Tyto dny máte možnost, pokud si to zvolíte, mít hlubokou vážnou komunikaci. Stane se to vždy, pokud jste tomu otevření. Podívejte se na své sny, co říkají a co znamenají? Tento čas je vynikající na komunikaci s vaší celulární strukturou. Protože jste právě tak trošku mimo centra, protože to, co je normálně pevně pod vašima nohama se hýbe. Dává vám to možnost být v jiné realitě a to je příležitost.

A v ní my vytváříme energii, pro vás. A během celé této doby, ve chvílích, kdy to nejméně očekáváte, můžete nahlédnout do vlastního nitra, ohledně vašeho Já, o těch okolo vás, o čisté a všemocné lásce, o smyslu života. Jak to můj partner nazývá - čas relaxovat a čas „být“. Cítit se částí kreativní energie. Vydechnout si s úlevou. Klidně si vydechnout s úlevou, že takový prostor jste si pro sebe vytvořili.

Směřujete na Jih, na pól, ale nejedete na pól. Někteří budete tak blízko, jako jste ještě nikdy nebyli. Na Antarktidě se dějí věci, věci o kterých jsme již hovořili. Věci, které byste měli oslavovat, když jste takto blízko. Drazí, to kam jdete má velký význam, není to žádná náhoda,  tento výlet na který jste si vydali. Výlet, který si můj partner také nevybral z důvodu, že by to jen tak rád zažil. A někteří z vás to uvidí ještě předtím než budeme hotovi.

A tady je to, o co vás žádáme. Na planetě se právě odehrává Posun, odehrává se pomalu. A staré duše jsou ty, které to jako první cítí, ty, v této místnosti. Vy víte, že magnetismus hraje roli v uvědomění si celulární struktury, a blížíte se k tomu, co my nazýváme 'Nulová Zóna', což někteří z vás zažijí jako možnost nemít žádnou polaritu. Některý z vás toto nedokáží pochopit, a proto se to pokusíme zjednodušit.

Rozhodli jste se přijít na místo, kde se nacházejí různé magnetické anomálie této planety. Kompasy nepracují tady dole tak dobře. A na malou chvíli to ovlivní to, co nazýváme potenciál vědomí, a to platí hlavně pro staré duše, aby mohli přijímat zprávy. Tady v oceánu se nacházejí určití savci kteří jsou propojeni s vaší AKÁŠOU. Nemusí být fyzicky blízko, abyste věděli, že jsou zde a cítili je. A někteří z vás budou vědět o čem mluvíme. Ó, toto jsou opravdu nádherné možnosti. A nemusí se udát na setkáních jako tyto, a tak chci, abyste se uvolnili. A věci, které během exkurze uvidíte, vizte je jako část kreativní energie, kterou jste i vy. Napojte se na hory. Možná vám řeknou zajímavé věci o Antarktidě, když budete trochu blíže.

Až se za chvíli vrátím, budu mluvit o Vesmíru. A co Posun mění, což někteří z vás nebudou očekávat. A doufám, že budete mile překvapeni! Velkolepostí toho, co Posun znamená pro lidskou rasu.

A tak to je.

Kryon

Zdroj: MP3 nahrávka (12 minut) - www.kryon.com. Tento Kryonův channelling je vám ZDARMA k dispozici. Užijte si jej, pracujte s ním. Můžete si jej číst, tisknout a dále šířit, ovšem za podmínky, že jej budete rozšiřovat také ZDARMA. MP3 nahrávka je také volně k dispozici, ale není určena k veřejné produkci (rádiové vysílání apod.).  

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do slovenštiny přeložila Zuzana Blyšťanová (www.transformace.info ) z MP3 záznamu živého channelingu. Úpravu do češtiny provedl Láďa M. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.