Síla lásky - Poselství Kryona Tisk
Uveřejnil(a) Láďa   
Úterý, 19 Červen 2012 21:17
Poselství Kryona přijala Barbara Bessen v březenu 2006

Zdravím vás, milí přátelé. Jsem Kryon z Magnetické služby. Považujeme si, že se nyní spojujete se svou duchovní rodinou. Chceme nyní krátce s vámi pobýt v lásce a pohovořit o pár věcech, které ovlivňují váš život. Chci vysvětlit turbulence, jež zasahují vaše dosavadní životy, a povzbudit vás, abyste zůstali na cestě a neztráceli odvahu.
 
Mnozí z vás, proměněných v lidské anděly na Zemi, upadají do beznaděje, ať už kvůli transformačnímu dění, které pociťujete sami na sobě, nebo kvůli tomu, co se děje ve světě. Vše je však přiměřené. Nepřiměřené je, pokud to berete jako křivdu nebo neštěstí a jste z toho deprimovaní. Protáhněte se, napřimte, podívejte se do Světla a pozorujte tuto turbulentní, často i velmi výbušnou dobu jako přechod v tom skutečném slova smyslu - jako transformaci. Není to doba velkých aktivních činů, alespoň ne vnějším způsobem. Je to doba uvědomování si sama sebe a ponořování se do klidu svého nitra.

Představte si obraz člověka, sedícího na jarním slunci, jež na něj láskyplně shlíží, cítí k němu velký respekt jako ke všem ostatním částem svého já a soucítí s jeho utrápeným fyzickým tělem, které nyní zažívá tak velké změny. Ten člověk si je vědom všech transformačních prací, které jím a ostatními lidskými anděly i Zemí samotnou otřásají. Ví také, že nemá žádný smysl mít hlavu plnou odsuzujících a pochmurných myšlenek, že nemá smysl se  zlobit, vztekat nebo dumat nad tím, co má nyní udělat, aby to mohl nějak ovlivnit. Vnímá, že má smysl vyhledat ústraní, dopřát tělu klid a jednoduše jen být. V současné době nejsou velké aktivity a činy na programu dne.   

Slyším nyní námitky matek, které jsou denně v plném nasazení, i mnoha dalších lidí, kteří jsou zapojeni v každodenním pracovním procesu: „Kryone, mám tolik práce, jak mám odpočívat?“ Dělejte si ve svém každodenním životě přestávky na oddech, jak je to jen možné. Když něco vyřídíš nebo vyřešíš, dopřej si pak chvíli klidu a odpočívej. Tvé fyzické tělo i tvůj rozum se obtížně srovnávají s touto silnou transformační dobou, neumějí se začlenit, protože to tu ještě nikdy nebylo. Je to pro ně úplně nový životní pocit, který nahání strach. Proto je také pochopitelné, že hodně tvých starých strachů vystupuje na povrch. Proto je třeba v této době, kdy je velmi důležité nechat odejít nashromážděné staré vzorce, proniknout do svého nitra. Pomoz sám sobě zvládnout uvolněně tento silný transformační proces. Patříš-li k lidem, kteří jsou nyní momentálně bez práce, pak si tuto dobu užívej. Máš tak skutečnou možnost se plně zabývat sám sebou. Oprošťuj se od starých vzorců, že člověk, který nemá práci, je bezcenný (nemá hodnotu). Rozpoznej, že to je jen myšlenkový vzorec, jenž lidé a zejména vy, muži, zavedli v průběhu posledního tisíciletí.  

Vysoké božské energie nyní proudí na Zemi a přinášejí sebou vlny plné světla, jež otevírají vaše srdce dokořán, přinášejí sebou mír a poskytují potřebné kapacity pro změny. Tyto božské energie, které dříve, kdy jste sbírali zkušenosti na Zemi ve třetí dimenzi, působily jen částečně, působí nyní tak, že nic nezůstává skryto a vše se dere na povrch. Tvé staré strachy vycházejí na povrch a ty je třeba znovu silně prožíváš. Protékají tvými buňkami a chtějí odejít. Nech je proto vystoupat na povrch a oprosti se od nich.  

Podporujte dobu silné transformace láskou k vám samotným. Dovolte si být slabými a unavenými. Odpočívejte, vyhýbejte se stresům a vyživujte své tělo lehkou stravou, láskyplnými myšlenkami a hovory. Hovoř s láskou a respektem ke svým buňkám a měj prostě trpělivost. Budeš se cítit lépe, když se budeš intenzívně zabývat sám sebou, všímat si svých pocitů, ochraňovat se a s láskou se přijímat. K ničemu nepovede, když budeš v koutku trucovat a bědovat. Stejně tak je k ničemu sbalit zavazadlo a cestovat na druhou stranu zeměkoule, tam, kde se údajně vyskytují mimozemšťané a volat: “Ashtare z Galaktické federace, kdy mě už konečně vyzdvihneš k sobě nahoru?“  

Vaši galaktičtí bratři a sestry vám i mateřské planetě Zemi pomáhají ze všech sil, jak to bylo  stanoveno v Božím plánu. Nepřevezmou však za tebe tvou práci zde na Zemi. Ty sám sis naplánoval svou inkarnaci přesně tak, jak nyní probíhá. Možná se občas vyskytnou nějaké odbočky, které sis vlastně nenaplánoval, avšak sám sis je přivolal, protože byly nutné pro tvůj proces učení. Vnímej se jako stvořitelskou bytost, která se sem inkarnovala, aby se rozvinula kvantovým skokem a svou podporou doprovázela planetu Zemi při její transformaci a na nové cestě.     

Na tuto planetu jsi přišel s úkolem, který jsi možná zatím ještě neodhalil. Třeba je tvým úkolem jen jednoduše „být“. Abys vyzařoval světlo skrz své „Bytí“ na určitém místě v určité formě, ve které teď jsi. Úctu si zaslouží ten člověk, který rozezná, že nerozhoduje vnější forma. Tvým skutečným Já je tvé Božské jádro. Ty, lidský anděli, jsi stvořitelskou bytostí, která se právě rozpomíná, kým skutečně je. A tato tak často namáhavá, vyčerpávají doba transformace k tomu patří. Na druhé straně závoje jsi nadšeně volal: „Ano, chci být přítomen při této nádherné transformaci Země a lidstva. Je to obrovský skok v evoluci, kterým jsem nadšen. Na něj jsme my lidí tak dlouho čekali. Ano, chci být při tom, chci se tam inkarnovat!“  Tvé nadšení teď možná trochu ochladlo. To chápu. Avšak, milí přátelé, opravdu si vás považujeme a milujeme za vaši službu, že jste tady na Zemi. Pozorujte, že my, vaše duchovní rodina, jsme vždy při vás. My, vaši duchovní pomocníci, jsme tu vždy a čekáme jen na vás souhlas, abychom vám mohli pomoci snadněji kráčet po vaší cestě. Stačí je, když požádáte o podporu. Kráčejte v klidu a míru a vnímejte naši blízkost.    

Dopřejte si též čas, navštívit sami sebe ve svém nitru. Váš Zlatý anděl čeká, je vždy s vámi. V něm sídlí božská síla, která může dosáhnout všeho. Může i transformovat vaši pozemskou nepohodu a netrpělivost.

V hluboké lásce a sounáležitosti

KRYON

Přijala Barbara Bessen v březnu 2006. Článek je k volnému použití, změny v textu nejsou povoleny. Z německého originálu www.kryon-deutschland.com/channeling_maerz06.html přeložila Jana S.