Cobra -Rozhovor s Cobrou - Stvoření, část I - 18.10.2015 Tisk
Uveřejnil(a) Láďa   
Středa, 28 Říjen 2015 09:07

Cobra dal další rozhovor pro rádio "Prepare for Change/Připravte se na změnu", který má název "Stvoření, část I". Rozhovor má, z hlediska své vnitřní struktury asi 3 části. Avšak, lze uvést, že první část je taková obecnější, obsahuje ještě pár otázek vztahujících se k aktuální situaci na planetě, ale jinak je to hovor, který lze stručně shrnout pod pojmenování "duchovní či ezoterická encyklopedie".

Cobra odpovídá na opravdu obrovské množství otázek. Např. co je duše, duch, osvícení, zákony stvoření, zlo, hřích, čakry, galaxie, vesmír, vyšší bytosti, duchovní propojení a mnoho dalšího. Je to dost zajímavé, doplňuje to, co již známe, pokud to známe a sděluje informace, které jsme dosud odnikud nezaznamenali. Jako např. problematika klonú.  Obsahuje i poněkud kontroverzní informaci, názor, že duše bývá vtělována i do zvířat a že prochází zvířecím vývojem než je jí umožněno se posunout do lidského bytí. Tohle má sice lidskou logiku, ale nikoliv tu duchovní. Ale je to jeho názor, může ho mít, že. Na druhou stranu, ale také dodává, že drtivá většina duší tímto vývojem neprošla, čímž si krapet odporuje. Ale to ničemu nevadí, kdo je dokonalý kromě Zdroje? Rozhovor by měl pokračovat v dalším díle zvaném "Na začátku".

A omluvte, prosím, jistou "disharmonii" v datování rozhovoru.  I na webu rádia je v tom "zmatek". Níže uváděný odkaz na audio záznam je datován jako rozhovor z 18.10., kdežto jinde je uevdeno 13.10. Toho dne Cobra poskytnul také rozhovor, jehož překlad byl již na našich stránkách uveřejněn.


Cobra je plejádský kontaktér; je v kontaktu s „podzemím“ více než 35 let. Odboj mu řekl, aby zůstal v anonymitě. Má průběžné kontakty s bytostmi z planety X, která pomáhá Hnutí odporu. Jako pozemský reprezentant sítě Agarthy a sil Světla, snaží se připravit lidstvo na pozvednutí a na příchod události.

V části I se vrátíme na začátek éry lidstva a zeptáme se Cobry základní dotazy o naší SKUTEČNÉ historii. Co je duše, duch, osvícení, zákony stvoření, zlo, hřích, čakry, galaxie, vesmír, vyšší bytosti, duchovní propojení a mnoho dalšího. Na tuto kanonádu otázek Cobra odpovídá stejnou rychlostí, jakou jsou otázky pokládány. Je zcela zřejmé, že Cobra dobře zná odpovědi na tyto otázky. V části II uvedeme dotazy posluchačů, které máte ohledně Stvoření. Navštivte stránku „Otázky na Cobru“- Stvoření- část I

Pro poslech rozhovoru z 18. října 2015 klikněte na link níže:

Cobra: Historie odhalení – Stvoření - část I   -  Interview v  Prepare for Change/Připravte se na změnu

Lynn – Vítejte, dámy a pánové, u dalšího dílu www.prepareforchange.net radio show.  Jsem vaše hostitelka Lynn, vedoucí léčebné skupiny na www.prepareforchange.net.  Dnes je mým hostem Richard, dlouholetý člen a přispívatel do www.prepareforchange.net.  Pokud se vám líbí naše vysílání, týkající se témat na podporu vašeho zdraví, pohody, spirituality, životního prostředí, vládních a společenských témat, prosím, navštivte www.prepareforchange.net a použijte tlačítko Dar v pravém sloupci, abyste podpořili naši vzácnou organizaci.

Dnes je našim mimořádným hostem Cobra (http://2012portal.blogspot.com). ..

______________________________________________________

Vítejte, Cobro , v našem vysílání. Začneme s dotazy k aktuálním událostem. Cobra. (OK)

Lynn – Včera, v pondělí 12. října Benjamin Fulford referoval, že US armáda převzala FED. Můžete potvrdit, že je to pravdivá zpráva?

COBRA –  Tu informaci nemohu potvrdit.

Lynn- OK.  Pokud je pravdivá, budu ráda.

COBRA – Neřekl bych, že je to v tuto chvíli pravdivé.

Lynn – Tento měsíc došlo na Blízkém východě k mnoha změnám. Zdá se, že hlavní země, sponzorující terorismus, jako jsou Izrael, Saudská Arábie a Turecko, jsou izolovány. Americká vojenská síla se stahuje z Blízkého východu a zdá se, že celou oblast přebírají Rusové, kteří drtí ISIL sílou a kteří zabili jeho vůdce během 14 dnů od začátku bombardování. Proč jsou všechny tyto změny tak dramatické?

COBRA – Bylo to v tajnosti plánováno již nějakou dobu. A muselo k tomu dojít ve správnou chvíli a ta přišla a Putin mohl přednést projev v OSN, aby připravil mezinárodní tichý souhlas pro svou misi. Umožnilo to dlouhodobé plánování Východní aliance.

Lynn – Takže to nebylo náhlé, bylo to naplánováno.

COBRA – Nebylo to nenadálé, bylo to součást dlouhodobého plánu.

Lynn – Výborně. Můžete nám říct, jakou roli mají Bílí draci v osvobození planety?

COBRA – Bílí draci je zastřešující termín, který vlastně označuje různé dračí skupiny, a každá z dračích odnoží má svoji roli vlastní roli v procesu osvobození. Někteří jsou víc političtí, někteří se zabývají tvorbou alternativního finančního systému a někteří dělají víc duchovní práce ohledně samotné transformace.

Lynn – Mám další dotaz k Drakům, a to k Zlatým drakům a Modrým drakům. Můžete specifikovat, jaké jsou mezi nimi rozdíly a jaké jsou jejich specifické role?

COBRA – Řekl bych, že Modří draci jsou spíše duchovní. Byli kontaktováni agarthskou sítí před mnoha staletími a jejich duchovní síla pochází ze spojení se sítí Agarthy. Zlatí draci, nebo, řekl bych, Žlutí draci, jsou ti, co se snaží přinést pozitivní změny do politických struktur na Východě a s ohledem na jejich spojení s Templáři, také na Západě.

Lynn – Díky. Je pravda, že vládní zaměstnanci, kteří přešli na druhou stranu a pomáhají světelným silám, byli Umělými inteligencemi vyměněni, aby agenda Kabaly běžela bez přerušení?

COBRA – Ne, ne.

Lynn – Takže nic z toho není pravda.

COBRA – Není to pravda.

Lynn – Výborně. Jak byste popsal klonování?

COBRA – Je to proces, kdy můžete vytvořit přesnou kopii určité živé bytosti tím, že reprodukujete DNA a manipulujete s DNA tak, že můžete vytvořit vylepšenou verzi původního originálu. Takže je to obojí: je to přesné kopírování a vylepšené kopírování originálu.

Lynn – Mají klony „normální“ pocity, jako zvědavost a starosti, jako normální lidé?

COBRA – Klony se moc neliší od běžných lidí, protože do klonovaného těla musíte umístit duši, takže klonované tělo bez duše je jenom kusem špatného masa. Klon musíte oživit tak, že do toho těla vložíte duši - živoucí bytost.

Lynn – Je klonování negativní, nebo pozitivní?

COBRA – To záleží na účelu, který je v pozadí. Může to být obojí.

Lynn – Mají klony duši?

COBRA – Zrovna jsem na to odpověděl.

Lynn – Co je umělá duše?

COBRA – Umělá duše neexistuje. V poslední době se objevilo mnoho materiálu, podněcujícího strach, o umělé inteligenci. Ve skutečnosti to neexistuje. Je to pouze počítačový program, který na určité úrovni vždy musí obsluhovat živá, vědomá bytost. Takže ve skutečnosti je „Umělá inteligence“ termín, který si protiřečí.

Lynn – Může být opravdová lidská duše za pomoci technologie násilně implantována do klonu?

COBRA – Není implantována duše, ale osobnost, která je vybavená „oduševněním“. Lze implantovat různá energetická těla a bohužel, také lze implantovat fyzické tělo.

Lynn – Jaká je průměrná délka života klonu?

COBRA – To záleží na kvalitě klonu, ale ta není menší, než u bytostí z povrchu planety.

Lynn – Mohl byste vyjmenovat hlavní psychologické, fyzické a duchovní rozdílnosti mezi normální lidskou bytostí, která má duši, a klonem bez duše?

COBRA – Klon bez duše neexistuje. Do toho těla vždy musíte dát „duši“. To, co lidé označují jako bezduché klony, jsou vlastně robotické bytosti, které již byly z povrchu, jakož i z pod povrchu planety odstraněny.

Lynn – OK. Děkuji. Dnes je technologie transplantace orgánů tak pokročilé, tak proč nemůže být do klonu transplantován mozek nebo srdce, aby se někomu prodloužil život?  

COBRA – To je s pokročilou medicínou možné, ale i to je nadbytečné, protože pod povrchem planety máme replikátory, které mohou obnovit – nechat znovu narůst původní (poškozený) orgán do perfektního stavu.

Lynn – Wau. Kdyby to byl, řekněme, mozek, dostal byste spolu s tím mozkem i paměť?

COBRA – Na vyšší úrovni není paměť spojena s mozkem. Paměť je uchovávána v duchovním těle Mozek pouze přenáší paměť z duchovního těla do fyzického těla. Takže paměť je v duchovním těle vždy kompletní. A samozřejmě, můžete nechat dorůst mozek, který spojí fyzické tělo s touto pamětí.

Lynn –  Mám nějaké otázky týkající se Mexika. Jaký je plán světelných sil na ukončení obrovského obchodu s drogami v té zemi?

COBRA – Je to velmi jednoduché. Je to součást plánu týkajícího se Události. Agenti Kabaly budou zatčeni. Budou zatčení jezuité a obchod s drogami skončí.

Lynn – Proč je v té zemi tolik korupce a násilí?

COBRA – Před dávnou dobou bylo Mexiko jednou z hlavních reptiliánských bašt na planetě.

Lynn – Takže jsou v té mimořádné koncentraci zla v té zemi, kromě jasných, drog se týkajících motivů, i okultní příčiny?

COBRA – V zásadě to byla reptiliánská pevnost a jezuité to zneužili a v posledních tři sta - čtyři sta letech byl vliv jezuitů v té zemi docela silný.

Lynn – Kdy se podle vás změní systém a bude sloužit nejlepším zájmům lidstva?

COBRA – V čase události.  

Lynn – Věděla jsem že to řeknete. (Jistě).  Co byste radil všem těm zoufalým lidem, kteří žijí v Mexiku a ve světě, aby ke změně došlo spíše dříve než později?

COBRA – Doporučuji jim soustředit se na světlo. Pracovat na sobě, dělat vše, co mohou, pro osvobození planety a studovat proces manifestace, protože pokud pochopí proces manifestace, zákony manifestace, může to významně zlepšit jejich život, bez ohledu na podmínky, jaké v tuto chvíli mají. Vesmír je plný nekonečných možností a vždy je možné dostat se ze současné situace, pokud znáte a chápete zákony stvoření, zákony manifestace. A to platí pro každou zemi a každého člověka.

Lynn –  Skvělé. Jak velký vliv mají momentálně Archoni na naše životy?

COBRA – Zatím docela velký, protože kontrolují hromadné sdělovací prostředky, kontrolují potravinový průmysl, kontrolují do velké míry úrovně energie, ale vaše svobodná vůle je tomu vždy nadřazena.

Lynn – Jsou tací Archoni, kteří se probudili a kteří nyní chtějí zamezit osvobození planety a brání pracovníkům a bojovníkům světla, aby byli úspěšní? Je zde nějaká změna? ...  

COBRA – Dělají to po tisíciletí, od doby, kdy sem přišli, to se nezměnilo, děje se to pořád. Musíme to skončit.

Lynn – Slyšela jsem o fyzických Archonech, žijících zde na Zemi, kteří jsou pozitivní - tzv. Strážci- tedy pracující pro světlo. Je to asi nepřehledné a možná je tu i nepochopení, že jsou momentálně na Zemi pouze čtyři fyzičtí Archoni, patřící k italské šlechtě.? Zdá se, že tomu tak není. Můžete nám něco o tom říct?

COBRA – Tady se plete několik různých věcí. Archoni nepatří ke světlu. Nejsou to Strážci. Ještě je několik fyzických Archonů, v rodinách černé šlechty, většinou jsou to Italové, někteří jsou z německé černé šlechty a z dalších národností, ale každým dnem ztrácejí moc.

Lynn – OK.  Existuje něco takového, jako Opravdový Pozemšťan, pocházející ze Země? Všichni známe hvězdná semínka. Jsou to pracovníci a bojovníci světla, kteří souhlasili s tím, že se budou zde na Zemi inkarnovat a pomáhat procesu osvobození planety a vzestupu. Přišli sem z jiných hvězd, možná galaxií. Proč je tak obrovský rozdíl mezi nimi a ostatními lidmi?

COBRA – Jednoduše proto, že lidé z hvězd, kteří sem přišli z jiných hvězdných systémů, předtím zažili vyšší dimenze, zatímco většina lidí vzestup nikdy nezažila. Většina lidstva se vyvíjí směrem k Vzestupu poprvé.

Lynn – Takže existuje něco takového jako pravý pozemšťan, který se nikde jinde než na Zemi neinkarnoval?

COBRA – Do této kategorie patří převážná většina lidstva.

Lynn – Jak můžeme věřit všem těm temným silám, které se přidávají k sílám světla?

COBRA –  Ten proces (prověřování) neprovádí lidstvo z povrchu planety, ale vysoce kvalifikováni pracovníci a bojovníci světla z této části galaxie a ti jsou schopni číst myšlenky, čtou auru a vědí přesně, jaké jsou motivace těch původně temných a ty motivace jsou zcela transparentní, takže nedochází k žádným pochybením.

Lynn – Můžete nám něco říct o té nanejvýš mocné reptiliánské bytosti, známé jako Královna Včela?

COBRA – Co chcete vědět?

Lynn – Pouze povšechný popis, historii této bytosti a co je jejím úkolem nebo co dalšího můžete říct?

COBRA – V tuto chvíli bych z různých důvodů nezveřejňoval žádné informace o jednotlivých reptiliánských bytostech.

Lynn – Zdá se, že mezi námi žije obrovské množství reptiliánů. Někteří, malá část je zde, aby nám pomohli, pracují se světlem, ale velké počty v šoubyznysu, ať hudebníci nebo herci, jsou, jak se zdá, hybridní reptiliáni. Je to pravda?

COBRA – Ano, je to pravda.

Lynn –  Někteří lidé chtějí vědět něco o mikročipech. Ty mají určitě spojitost s implantáty. Můžete nám říct o současné situaci s mikročipováním?

COBRA – Ano. Mikročipování již není problémem. Před desetiletími to problém byl. Vlastně, kampaň s mikročipy začala po druhé světové válce, po očkování Světové zdravotnické organizace na konci čtyřicátých let. Hnutí odporu neutralizovalo všechny mikročipy, takže již nejsou aktivní.

Lynn –  Úžasné. Mnoho lidí bude rádo. Na světě jsou místa, kde byla města vybudována na úrovni moře, nebo pod úrovní mořské hladiny. Je nebezpečí, že tato města někdy pohltí voda? Nebo se jim dostane varování předem? Můžete něco říct k aktuálním změnám na fyzické Zemi?

COBRA – Světelné síly, zejména Galaktická konfederace, stabilizovala zemské mřížky do té míry, že nemusíme očekávat nějaké dramatické změny, zejména ne před událostí. Takže lidé se tím nemusí znepokojovat....

__________________________________________________

Lynn – Chtěla jsem připomenout, že na stránkách Prepare for change/Připravte se na změnu, je odkaz na společnost zvanou COEO, s jejíž pomocí mohou lidé na celém světě najít skupiny ve svém okolí, s nimiž se mohou stýkat a připravovat na událost a také dělat každý týden meditaci na osvobození. ...

Lynn – Znamená změna u FEDu, že bude přetnut tok peněz k různým korporacím Kabaly?

COBRA – Změna u FEDu ještě nenastala. Když se to stane, bude to okamžik finančního resetování.

Lynn – Děkuji. Končíme s dotazy k aktuálním událostem. Nyní požádám Richarda, aby pokračoval s dotazy, jak to bylo na začátku.

___________________________________________________

Richard – Dobrý den, Cobro, rád vás vidím. COBRA – Já také.  

Richard –  První dotaz: co je zdroj?

COBRA – Zdroj je vesmírné pole vědomí, je to Jedno.

Richard – Co je Prvotní Stvořitel?

COBRA – Je to zdroj, je to takové pole vědomí, z něhož všichni vyslali části sebe sama do primární anomálie, aby ji pochopili a vyřešili.

Richard – Jaký je rozdíl mezi Prvotním Stvořitelem a samotným Stvořením?

COBRA – Stvoření je interakce mezi zdrojem a primární anomálií. A zdroj vyslal části sebe sama, jiskry sebe sama, do stvoření, aby vyřešil a absorboval prvotní anomálii zpět do zdroje.

Richard – Jak vznikl Prvotní Stvořitel?

COBRA – On existoval vždy, nikdy nevznikl a navždy bude.

Richard – Jaké jsou cíle Prvotního Stvořitele?

COBRA – Uzdravit primární anomálii a aby se všechny části jeho vědomí, všechny božské jiskry, vrátily zpět do zdroje.

Richard – Vynáší Prvotní Stvořitel soudy?

COBRA – Ne

Richard – Jak Prvotní Stvořitel tvoří?

COBRA – Vlastně, slovo Stvořitel není úplně přesné, protože zdroj netvoří. Zdroj je v interakci. Vysílá jiskry vědomí do primární anomálie a toto sloučení dvou různorodých prvků vytváří stvoření.

Richard – Jak se lze naučit tvořit realitu?

COBRA – Pochopením zákonů stvoření a ty jsou velmi jednoduché. Stvoření, čili manifestace, je sražení vaší vůle přes různé dimenze k fyzické rovině a když se zarovnáte - čili sladíte vaši bytost s vaší božskou vůlí, tato božská vůle se bude manifestovat na fyzické úrovni.

Richard – Jakým procesem musíte následně projít?

COBRA –  Elektrickým ohněm vašeho vlastního vědomí.

Richard –  Mohou vyšší bytosti stvořit hmotu myšlenkou?

COBRA – Přesně tak.

Richard – Mají tuto schopnost všichni lidé?

COBRA – Všechny vzestoupené bytosti mají tuto schopnost.

Richard – Mají všichni lidé schopnost manifestovat realitu, tvořit realitu?

COBRA – Ano, ale tato schopnost není ještě plně manifestována. Je to pouze potenciál, který potřebuje procvičovat.

Richard – Opravdu jsme zdrojem ve fyzické realitě?  

COBRA – Ano. 

Richard – Jak jsme zapomněli, že jsme zdrojem?

COBRA – Zapomněli, protože jsme příliš podlehli primární anomálii a to, že jsme byli silně vystaveni primární anomálii, způsobilo, že jsme zapomněli.

Richard – Aha, a jak se opět staneme zdrojem? Jak můžeme opět získat tyto fyzické schopnosti a vzpomínky?

COBRA – Tím, že se spojíme se svým vyšším já, se svou duší a toto spojení obnoví naše spojení přímo se zdrojem.

Richard – Jaký je nejlepší způsob, jak se spojit s duchem/zdrojem, abychom vytvořili nejlepší propojení?

COBRA – Každý má svůj individuální způsob propojení, ale existují všeobecné principy. tj. zaměřit se na světlo, spojit se s krásou a používat svou vlastní vůli, a rozhodnout se, že navážete spojení se svým já, se svou duší.

Richard – Je pravda, že každý duch je částí hlavního zdroje?

COBRA – Ano

Richard – Jaký je smysl ducha.

COBRA – Smysl ducha je stejný jako smysl Jednoho, Zdroje.

Richard – Když máte spojení se svým duchem, co vám to umožní dělat fyzicky či mentálně?

COBRA – Můžete žít svůj život dle zákonů manifestace. Můžete formovat svůj život a můžete plnit svůj úkol, můžete hrát svou roli v procesu osvobození planety.

Richard – Učiní vás duch chytřejším, nebo vám dodá informace?

COBRA – Jste moudřejší, nejenom chytřejší. Navýší to vaši inteligenci, ale nejenom lineárním způsobem. Navýší vám to tvořivost, nadání, bude pro vás lehčí plnit vaše poslání.

Richard – Jak poznáme, že jsme propojeni s duchem?

COBRA – Manifestujete duchovní aspekt: jako krásu, lásku, vnitřní sílu a světlo a mnoho dalších duchovních vlastností.

Richard – Co je duchovní svět?

COBRA – Duchovní svět je manifestací principů, které jsem zrovna zmínil.

Richard – Lze duchovní svět považovat za Nebe?

COBRA – Ano.

Richard – Existují zlí duchové? Anebo jsou to duše dobrých duchů, které ještě potřebují zrát?

COBRA – Zlo je svobodná vůle, která si zvolila být v protikladu s krásou, láskou, takže je to svobodná vůle, která se obrátila na druhou stranu. Svobodná vůle, která si zvolila, že bude rozšiřovat a zvětšovat primární anomálii. Tato svobodná vůle to může dělat pouze tehdy, když ztratila spojení s duší.

Richard – Jak v sobě vyrovnáváme mužskou a ženskou energii?

COBRA – Spojením obou a tak, že je necháme, aby vstoupily s námi do interakce.

Richard – Co je osvícení?

COBRA – Je to proces znovu spojení se s vlastní božskou jiskrou. (Spojení s vlastním duchem). Se svou vlastní božskou jiskrou, vlastní duší a s ještě hlubšími a vyššími aspekty sebe sama.

Richard –  Jaké jsou příznaky osvícení?

COBRA – Jedním z nejdůležitějších znaků osvícení je, že víte, kdo jste. Nepokládáte si otázku “Kdo jsem?“, protože to víte a z tohoto vědění můžete tvořit všechno další.

Richard – Jaký je rozdíl mezi fyzickým tvořením a duchovním tvořením? 

COBRA – Jak víte, fyzické tvoření je poslední manifestace myšlenek, které vznikly ve vyšších úrovních. Duchovní tvoření je manifestace těch samých myšlenek na duchovních úrovních.

Richard – Jaké jsou čtyři zákony tvoření?

COBRA – Je to pouze popis, jak lidé chápou zákony stvoření. Můžete to smrsknout do jednoho, dvou nebo tří zákonů, jak chcete, takže nebudu říkat, jak to máte interpretovat. Pouze řeknu, že se lidé musí soustředit na svou přímou zkušenost, přes své vlastní osvícení, svou vlastní zkušenost s Já Jsem přítomností a z toho přijde vše ostatní.

Richard – Co je vesmír?

COBRA – Je to souhrn všech manifestovaných stvoření ve všech dimenzích.

Richard – Jsou všechny vesmíry stejné?

COBRA – Jsou to časoprostorové bubliny, které se vynořují z víru interakce mezi zdrojem a základní anomálií.

Richard – Co je galaxie?

COBRA – Je to vír, který vyrůstá z centrálního portálu, což je galaktické centrální slunce.

Richard – Kolik planet je obvykle ve sluneční soustavě?

COBRA – V průměrné sluneční soustavě obvykle plus, mínus deset planet.

Richard – Mají všechny planety jedno slunce, nebo i víc? (tj. kolik sluncí bývá ve slunečních soustavách? - pozm. překl.)

COBRA – Ve všech galaxiích jsou docela běžně dvojité i trojité hvězdné soustavy.

Richard – Můžete říct, jak vypadají jiné planety a pokročilé civilizace?

COBRA – Mají podobné složení jako naše sluneční soustava. Menší planety jsou hutnější. Některé mají oceány, tekoucí vodu. Většina je skalnatá. Větší planety jsou obvykle obři v plynném skupenství, podobně jako to je v naší sluneční soustavě.

Richard – Je pravda, že život byl na Zemi přinesen z vesmíru: hmyz, rostliny, zvířata?

COBRA – Ano, život zde nevznikl. Přišel zvenčí.

Richard – Můžete říct příklad, jaký je všední život mimozemšťanů? Na jiných planetách?

COBRA – Teď, když je většina vesmíru osvobozena, většina bytostí prožívá, že cokoliv dělají, dělají to z frekvence božské lásky. Všechny jejich skutky vycházejí z této frekvence a proto je jejich život plný radosti a krásy a harmonie a oni nezažívají takové silné konflikty, jaké máme my na naší planetě. Takže mají velmi krásný život. Jediný problém je, že když se podívají na naši planetu a chtějí pomáhat, cítí agonii a utrpení bytostí, které zde žijí. Takže největší úsilí a největší problém v tomto vesmíru teď směřuje k tomu, úplně vyřešit primární anomálii a tuto situaci na naší planetě, která drží všechny v šachu a pak zažije celý vesmír obrovský skok, na který se všichni těší.

Richard – Co mimozemšťané většinou dělají? Mají zaměstnání? Jak tráví den, kromě toho, co jste řekl.

COBRA – Nemusí mít zaměstnání, protože si mohou vytvořit vše, co si přejí, za pomoci pokročilé technologie. Soustředí se na tvořivost, na hlubší zkoumání vesmíru. Rozvíjejí vědu. Rozvíjejí duchovnost. Vzájemně se kontaktují. Tvoří. Baví se.

Richard – To je úžasné. Děkuji.

COBRA – Nemají tento otrocký režim. Práce a zaměstnání na této planetě pochází z a je součástí Orionu. To není nic normálního. V ostatním vesmíru to není považováno za normální.

Richard –  Proč se vždy ukážou jenom na chvíli a pak zmizí?  

COBRA – Nemohou se jen tak ukázat, protože by to spustilo strangeletové bomby a to by mělo tragické následky. Ty bomby by vybuchly.

V textu přepisu schází k následují odpovědi otázka. Ale asi to není podstatné, je to zcela, zřejmé oč jde – pozn. překl.

COBRA – Zablokovali všechny atomové bomby. Vyvinuli technologii, která kompletně zablokovala všechny nukleární zbraně, takže toho bylo dosaženo ve velkém měřítku a nyní již je nukleární hrozba téměř zcela odstraněna. Řekl bych, že bylo odstraněno 99%.

Richard – Jsou mimozemšťané, kteří mají stejnou úroveň vědomí, jako lidé?

COBRA – Úroveň je stejná, ale ne kvalita, protože ty bytosti nejsou vystaveny chaosu a negativitě, jaké máme zde na planetě. Takže mají mnohem vyšší kvalitu životní zkušenosti.

Richard –  Kolik druhů bytostí tam je?

COBRA – Je pár hlavních archetypů, ale tam venku jsou miliardy miliard různých druhů mimozemšťanů.

Richard –  Jak vzniká život, jak ho známe, a rostliny a zvířata?

COBRA – Jde o evoluci, kterou řídí andělské bytosti a tato řízená evoluce se neobešla bez pokusů a omylů, protože do toho procesu je do značné míry zapojena primární anomálie. Takže v minulosti došlo v evoluci k mnoha omylům. Ale nyní je již vesmír chytřejší a stává se čím dále tím méně omylů a je přítomno více moudrosti. Takže životní formy, které budou vyvinuty v budoucnu, budou mít mnohem blíže k dokonalosti.

Richard – Wau,  díky. Mají všechny živé bytosti duši?

COBRA – Všechny bytosti mají duši, žádná není bez duše, i zvířata a planety mají duši. Jsou to dobré duše, mají určitou vyšší přítomnost. Bez této vyšší přítomnosti by nebyla evoluce možná.

Richard – Chápu. Týká se to i minerálů a vody a rýže a podobně?

COBRA – V těchto případech se jedná o skupinové vědomí, esenci skupinové duše bytostí, která čeká na pravou chvíli, aby se ty nerosty a voda probudily do vyššího stupně. Aby se dále vyvíjely do vyšší říše - do zvířecí říše, atd.

Richard – Wau, děkuji. Kdo jsou spolustvořitelé?

COBRA – Každá bytost v tomto vesmíru má JÁ JSEM přítomnost, která může tvořit. A tvoření je vždy v interakci se svobodnou vůlí dalších, a tomu se říká spolu-tvoření.

Richard – Nádhera. Děkuji. Jaký smysl má naše slunce?

COBRA – Slunce ve sluneční soustavě je portálem, propojujícím celou sluneční soustavu s galaktickým středem, a je to zdroj energie pro sluneční soustavu.

Richard – Co je galaktické slunce?

COBRA – Galaktický střed je portál, který přináší životní sílu do celé galaxie a řídí evoluci světelných paprsků v této galaxii.

Richard – Jak se jmenuje galaktické slunce Země?

COBRA: Jméno neprozradím, protože je velmi silné a na vyslovení této energie mnoho lidí ještě není připraveno.

Richard – To zní úžasně. Takže je univerzální galaktické slunce, anebo má každá galaxie své vlastní centrální slunce?

COBRA – Každá galaxie má své vlastní galaktické slunce, ale existují takové uzly zvláštní galaktické povahy, jako jsou galaktické trsy a většinou je to tak, že centrální galaxie má centrální slunce, které propojuje a obsahuje všechny galaxie v tom galaktickém středu a tom galaktickém trsu a pak je univerzální centrální slunce, které je propojeno přímo se zdrojem.

Richard –  A z toho galaktické slunce bude uvolněna vlna energie, která způsobí vyvrcholení události?

COBRA – Ano

Richard – To je vše, co jsem se chtěl dotázat k vesmíru a galaktickému slunci.  

______________________________________________________

Richard – Jsou zde další otázky, ohledně dobrovolnictví a vědomí. Jenom se rychle zeptám na vás. Přihlásil jste se na tuto misi jako dobrovolník?

COBRA – Ano, před mnoha tisíci lety, ale nechápal jsem, do čeho jdu. Nevěděl jsem, jak to bude vypadat.

Richard – Jak jste se o té misi zde na Zemi dověděl?

COBRA – Nedověděl jsem se. Věděl jsem, že mám poslání, nikdy jsem na to nezapomněl.

Richard – Byla vyslána do vesmíru nějaká výzva, žádající dobrovolníky, aby přišli na Zemi pomoct se změnami?

COBRA – Ano

Richard – Můžete říct podrobnosti? Odkud ta výzva přišla a jak byla vyslána.

COBRA – Výzva přišla z mnoha zdrojů. Jeden zdroj bylo vědomí samotné planety, samotné Gaii, protože v určité chvíli síly Světla nepřicházely, jak to bylo naplánováno, proto byla vyslána výzva do různých hvězdných soustav. Při řešení této situace pomáhají ti nejzkušenější pracovníci a bojovníci Světla. A bylo vždy známo, že to bude riziková mise, ale nikdy se nevědělo, jak se to bude přesně odehrávat.

Richard – Říkal jste, že v mém těle obíhá mnoho energií. Co to jsou za energie?

COBRA – Obvykle neodpovídám na individuální dotazy. Většinou je třeba, aby se lidé vnitřně napojili a sami si odpověděli na tyto otázky.

Richard – Dělal jste takovou práci i na jiných planetách? Poslání - jako osvobozování, napomáhání změnám?

COBRA – Mnohokrát, v rámci galaxie, ale nikdy to nebylo jako tady.

Richard – Jak si zvedáte vědomí?

COBRA – Vědomí si pozvednete, když se spojíte se svým vyšším já a se zdrojem.

Richard –  Má vědomí nějaké úrovně? 

COBRA – Jistě, a každá odpovídá určité vibrační frekvenci různých energetických těl.

Richard – Co je kolektivní vědomi? 

COBRA – Sjednocené pole vědomí všech osob na planetě a tento termín se používá pro označení povrchové populace planety.

Richard – Takže by se dalo říct, že každý druh má kolektivní vědomí svého druhu.

COBRA – ANO. 

Richard – Co je vývoj duše?

COBRA – Je to proces, kterým duše roste a začíná víc chápat své postavení ve vesmíru a své spojení se zdrojem a samotným tvořivým vesmírem.

Richard – Jak se duše vyvíjí? 

COBRA – Zkušeností, a za pomoci zvýšeného propojení se zdrojem.

Richard – Jaký je cíl vývoje duše

COBRA – Vrátit se zpět do zdroje.

Richard – Co je vzestup?

COBRA – To teď nezodpovím, protože je to velmi hluboký dotaz a musím na něj odpovědět pořádně. Když nastane správný čas, zveřejním informace k procesu vzestupu na svém blogu.

Richard – Chtěl jsem se dostat k dotazu, jak se vy připravujete na vzestup - kromě obvyklé odpovědi, že máme udržovat lásku a světlo. Jak se připravujete?

COBRA – OK.  Zjednoduším to. Propojte se se svou duší. To je hlavní odpověď. Hlavní není, abyste změnili svou DNA, aktivovali své světelné tělo, ale: spojte se se svou duší.

Richard – Moc a moc děkuji za tuto odpověď. Je ve vývoji duše více vzestupů?

COBRA – Je jenom jeden proces vzestupu, a to stačí.

Richard – Teď žijeme v nižších dimenzích- jaká bude další skupina dimenzí? Co se tam děje? Když získáme zpátky své plné vědomí a odejdeme z této říše do další, na co se tam máme těšit?

COBRA – To popíši v informaci o procesu vzestupu.

Richard – Jak se duše vyvíjí, přecházíme do lidských životů, anebo zvířecích? Jak se vyvíjíme, můžeme pak žít život jiných druhů? 

COBRA – Když jste pokročili do lidského života, již se nikdy nevrátíte do zvířecího a většina hvězdných lidí nikdy nezažila zvířecí život. Takže se jenom vrátíme do naší nádhery přítomnosti naší duše.

Richard – Co je hřích. Je to něco, co v bylo vytvořeno náboženstvím?

COBRA – Je to koncept, vynalezený Archony na kontrolu a potlačení duchovního vývoje povrchové populace.

Richard – Co je vibrační frekvence?

COBRA – Je to frekvence rotace stálých atomů, jak jsou nazývány, v různých duchovních tělech naší konstituce, naší bytosti.

Richard – OK.  Jaký je účel vibrační frekvence?

COBRA – Je to pouze popis jistého fyzického procesu. Čím rychleji ty atomy rotují, tím vyšší je vibrační frekvence a tím víc jste spojeni se zdrojem.

Richard – Přejdu k další skupině otázek o naší galaxii a o tom, kde se teď nacházíme. Jak vzniká galaxie? 

COBRA – Vynoří se z portálu galaktického centrálního slunce. Je to jako bublina energie, která vybuchne v časoprostoru a ta hmota, která se zrodí přes portál centrálního slunce, která rotuje jako vír kolem středu. A když se galaxie vyvíjí, obvykle se vyvíjí jako spirálovitá galaxie, tedy plně vyvinutá galaxie.

Richard – Věří mimozemšťané v Prvotního Stvořitele?

COBRA – Nevěří, oni vědí. Jsou se zdrojem spojeni.

Richard – Jsou dobří a zlí mimozemšťané?

COBRA – My všichni jsme v našich životech žili jako dobří, i jako zlí mimozemšťané.

Richard – A co ti zlí? Oni si to tak zvolili?

COBRA – Ano, zvolili si, že budou reagovat na primární anomálii.

Richard – Odkud se vzalo zlo?

COBRA – Z rozhodnutí být protikladem světlu. Je to rozhodnutí svobodné vůle, které je učiněno v důsledku interakce mezi svobodnou vůlí a primární anomálií, jak jsem již řekl.

Richard – Proč lidé trpí? 

COBRA –  Protože jsou vystaveni primární anomálii a protože jsou vystaveni podmínkám, jež jsou výsledkem a následkem hromadného souhrnu všech negativních rozhodnutí, které byly na této planetě učiněny.

Richard – Rozumím. Než sem přijdeme, do tohoto života, zvolíme si, kým budeme, zvolíme si, jaký bude náš život, kde budeme, co zažijeme?

COBRA – Učinili jsme volbu na začátku, že půjdeme do této oblasti, ale když jsme sem přišli, byli jsme vlastně uvězněni a naše volby byly velmi omezené. Máme určité slovo ohledně našich inkarnací, kde budeme, ale většinu rozhodnutí udělali Archoni. Dali nám jenom omezený výběr a vnutili nám mnoho podmínek, s nimiž bychom nikdy nesouhlasili.

Richard – Co jsou čakry? 

COBRA – Jsou to energetické víry, které přenášejí tok prány do různých energetických těl.

Richard – Potřebujeme čakry?

COBRA – Ano.

Richard –  Jaký je jejich smysl? 

COBRA – Jak jsem řekl, přenášejí pránu. Fungují jako portály a každá čakra je portálem, který nás propojuje s určitou vibrační frekvencí, potřebnou k fungování příslušné části energetického těla.

Richard – Jak si máme čakry čistit, doporučuje se to?

COBRA – Existují různé techniky, nepůjdu do detailů. Ale obecně, můžete je čistit fialovým plamenem Mistra St. Germaina.

Richard –  Je v tom mnoho nejasností. My ty čakry aktivujeme? Anebo již jsou aktivované a my se musíme naučit je používat?

COBRA – Aktivaci čaker můžeme pomoci. Například odstraněním bloků a pokřivení  čaker a tím, že dovolíme našemu vědomí, aby čakrám pomohlo řádně fungovat. Ale toto je již hodně pokročilé a lidé o tom četli na internetu mnoho dezinformací. Není mnoho kvalifikovaných praktiků, kteří by věděli, jak lidem pomoct aktivovat čakry řádně.

Richard – Jak se nejlépe zbavit strachu? 

COBRA – Tak, že půjdete za hranici toho, co je vám příjemné.  Takže, když se bojíte výšek, trochu se tomu vystavte. Když se bojíte létat letadlem, postupně se do toho dejte. Když překonáte strach, stanete se silnějšími. Neodmítejte svůj strach. Přijměte jej a pak ho překonejte.

Richard – Jak se zbavit pochybností o sobě? 

COBRA – Poznáním sebe sama. Poznáním našich motivací, když budeme k sobě upřímní a přijmeme své součásti.

Richard – Jak se nejlépe zbavit hněvu a nenávisti? 

COBRA – Hněv je frustrovaná inspirace.  Máte vztek, protože chcete něco udělat a někdo vám v tom brání. Takže když ten vztek odvedete konstruktivním způsobem, může se stát velmi mocným nástrojem pro osvobození planety.

Richard –  Jak máme pracovat, abychom se zbavili posuzování lidí a situací.

COBRA – Jednoduše pochopením, že někdy v minulosti prošli těžkými obdobími a že se jednoduše nedokáží chovat lépe.

Richard – Jak se zbavit žárlivosti a závisti.

COBRA – Pochopením, že každý člověk má své vlastní poslání, své vlastní postavení v životě i ve společnosti a že nikdo nemůže nahradit někoho jiného..

Richard – Jaký je smysl života? 

COBRA – Smyslem života je najít cestu zpět do Jednoty.

Richard –  Co je éterická říše? 

COBRA – Éterická úroveň je úroveň stvoření, která není tak hustá jako fyzická. Ale je hustší než rovina astrální. Je to energetická úroveň.

Richard – Co je astrální rovina? 

COBRA – Je to úroveň, která je trochu míň hustá než úroveň éterická. Je emocionální. Je to emocionální energetické pole.

Richard – Jak s námi pracují nanebevstoupení mistři?

COBRA – Většina pracuje s našim vědomím. Inspirují nás k tomu, abychom se spojili se svou duší a podporují nás v tomto růstu tím, že nám posílají energie lásky, podpory, osvícení a posilují nás, abychom se stali více tím, kým doopravdy jsme.

Richard – To bylo krásné. Děkuji. Jak my pracujeme s těmito vzestoupenými mistry?

COBRA – Že se na ně obracíme. Že s nimi komunikujeme v našem vědomí, jako bychom komunikovali s dobrými přáteli.

Richard – To byla poslední otázka. Děkuji za Váš čas. COBRA – Není zač.

______________________________________________________

Lynn –  Děkuji za odpovědi na všechny dnešní otázky. Budeme pokračovat částí 2 „Na začátku“ v našich dalších dílech. Uvítáme dotazy našich posluchačů, můžete je poslat na web.

COBRA – OK. Velmi dobře.

Lynn – Cobro, chtěl byste závěrem něco dodat?

COBRA – Ano, znovu chci uvést, že nyní je velmi důležité pro všechny, kdo chtějí, aby byla tato planeta osvobozena, abychom spojili síly. Je to kritický prvek v osvobození planety.

Lynn - Souhlasím. A děkuji. Na shledanou příště.

COBRA – Děkuji. …

Připomínám, že Prepare for change je skupinou dobrovolníků. Fungujeme pouze z darů, takže pokud to tak cítíte, věnujte nám částku, kterou si můžete dovolit. Navštivte www.prepareforchange.net. To nám umožní pokračovat v práci a v celosvětovém hnutí …My všichni jsme hlasem světa.

Zdroj: http://prepareforchange.net/2015/10/18/cobra-the-disclosure-chronicles-the-creation-part-1-an-interview-by-prepare-for-change/

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Mirka K. pro www.transformace.info .  Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky