Conra - Rozhovor s Cobrou a Robem Potterem, 21. 10.2015 Tisk
Uveřejnil(a) Láďa   
Úterý, 10 Listopad 2015 20:59
V uvítání Rob mluví o tom, že se v listopadu stěhuje na Havaj. Připojí se k televiznímu vysílání stanice AKAKU, bude tam mít svůj program s 3HD kamerami a zelenou obrazovkou.  Jeho stránky již mají víc než 20 milionů návštěv. Upozorňuje na některé věci, které na svých stránkách zveřejnil. Poslední víkend v únoru pořádá na Havaji setkání s kontaktérem UFO Luis Maertensem, a se svým bratrem, který je letitým kontaktérem Plejáďanů, Tau Ceti, Venušanů, agarthské sítě, jakož i Velkého bílého bratrstva. Jeho bratr byl pozván do Chrámu čistoty v horách Illampu v Bolívii, kde strávil 3 dny a napsal o tom knihy. Popisuje v nich, jak se dostal do portálu Jupiteru na Ganymede, což je umělý měsíc Jupitera, a je to domov galaktických vesmírných průvodců.

Na Havaji proběhne mj. sluneční aktivace u kráteru sopky Haleakala. V červenci pak bude pravidelná výroční letní konferenci v Shastě.

Připravuje se překlad knih Luisa Maertensa ze španělštiny do angličtiny. Bude to velmi důležité, v jeho odhaleních se bude jednat o tzv. externalizaci vnitřních míst pobytu duchovního bratrstva. Doufá, že v důsledku vydání těchto knih a práce Luise, Cobry, Roba, Sheldana Nidela, Jamese Gililanda a dalších (kontaktérů), budou moct tito jmenovaní vystoupit a vytvořit místa pro setkání s Agarthany a kosmickými průvodci. Kosmičtí průvodci slíbili, že přijdou a budou dávat lekce - až nastane správný čas a lidstvo bude alespoň do určité míry připraveno. Luisova první kniha vlastně lidi energeticky a psychologicky na takové kontakty připraví.

Rob bude rád za všechny dotazy, které pošlete. Většinu svého života působil jako léčitel, později přešel na trochu jinou pozici, ale je to příliš moc o práci na PC. Mj. prodává produkty Dr. Freda Bella, které vytvořili Plejáďané. Jedná se o pyramidy, krystaly, lasery, Teslovy cívky, výrobky z kamene čintamani.

A nyní již slíbený rozhovor s Cobrou, kterého vítám.

COBRA – Děkuji. Je to velmi zajímavá doba.

Rob – Kdysi byly v tzv. Denících z Fénixu za pomoci Plejáďana Hattona, a kontaktérky Dharmy zveřejněny informace o chazarské mafii. Před mnoha lety zveřejnila pravdu o chazarské archonské invazi. Co to pro nás dneska znamená? Dostává se to již i do mainstreamu. Nyní již i některé televize mluví o tom, že ISIS vytvořily USA a Izrael. Co to znamená pro lidstvo?

COBRA – Nenazval bych to ISIS, ale spíše Islámským státem. Povědomí o pozadí té situace zde vždy bylo. Nyní pouze dosahuje kritické hranice, což znamená, že lidé na mocenských pozicích, kteří si toho nebyli vědomi, si toho začínají být vědomi a to dává víc podpory Východní alianci a jejím operacím.

Rob – Někdo říká, a já to mám potvrzeno od jednoho příslušníka armády, že US letadlová loď opustila Záliv a že Obama tajně spolupracuje s Putinem. Co vy na to?

COBRA – Řekl bych to jinak. Pozitivní část ozbrojených sil USA je v kontaktu s nejvyšším vojenským velením Ruska a jak víte, pozitivní americká armáda byla vždy proti Kabale a proti tomu, co se dělo. Takže toto spojenectví není nové. Trvá to již delší dobu, ale není to veřejně známo, některé akce jsou však již viditelné a v budoucnu jich uvidíte víc.

Rob – … Nedávno jste říkal, že čínský juan byl přidán do měnového koše SDR To je velká změna a příprava na znovu nastartování (reset) světové měny při Události. Souhlasíte?

COBRA – Ano, vždy bylo v plánu, aby se to týkalo i juanu a i dalších měn, takže je to krok správným směrem. Někdo to pociťuje jako krok ke globalizované celosvětové vlády Kabaly, ale není to pravda. Je tam hodně propagandy založené na strachu. Ale ve skutečnosti jsou za tím světelné síly. Během let se do Východní aliance infiltrovali jezuité, ale ti již nejsou tak silní. Nebudou moct udělat nic, až dojde k Události.

Rob – To je dobrá zpráva. Zdá se, že panuje mnoho dezinformací ohledně toho, jak temné síly společně pracují. Teď dotaz k velkému zapomnění a archonské invazi. Zmiňoval jste, že se ti reptiliáni reinkarnují do lidských těl. Jsou si pak vědomi toho, kdo jsou? Anebo jsou jako normální lidé, ale fungují dle nepřátelské mimozemské agendy? …

COBRA – Na tuto planetu přišli ve vlnách, před mnoha tisíci lety. Poprvé přišli obvykle v reptiliánském těle. Zahrnovalo to pobyt ve “skákacích“  komorách v různých portálech podzemních základen na planetě a pak různé inkarnace, kdy se následně reinkarnují jako lidé. Stále jsou reptiliány, ale mnohokrát se inkarnovali jako lidé a samozřejmě, jako všichni, i oni zapomněli. Na vědomé úrovni nevědí, že jsou reptiliány. Jsou pouze používáni Archony jako loutky a tito reptiliáni jsou obvykle přitahování profesemi, kde je používáno násilí. Pracují jako žoldnéři, je to jejich přirozenost. Chtějí zabíjet, mučit, a mnozí jsou teď zapojeni do konfliktu v Sýrii jako žoldnéři.

Rob – to je zajímavé. A je také nějaká další skupina, která je přitahována k strukturám moci?

COBRA – Ano. Mnozí drakoniáni přišli před tisíciletími ve svých tělech prostřednictvím skákacích komor v podzemních základnách a v následujících inkarnacích si vzali lidská těla a dnes jsou Kabalou, Ilumináty. Jsou to drakoniáni, inkarnovaní v lidských tělech. A ti na vrcholu vědí, že jsou drakoniáni a jsou na to svým způsobem hrdí. Považují se za nadřazenou rasu. Je to jedno z tzv. tajemství, že to nejsou lidé. Myslím, že Hillary Clinton nedávno řekla, že vlastně není člověk.

Rob – Ano, někdo mi to poslal, údajně řekla, že byla vytvořena v garáži v Palo Alto - když se jí kdosi zeptal, proč se nepotí. Nemyslím, že to bylo v Palo Alto, možná v Camp Davidu v podzemní klonovací základně. …Takže ve chvíli Události bude těmto bytostem také dána šance přejít ke světlu?

COBRA – Ano, ano.

 Rob – …ve Veterans Today se uvádí, že Gordon Duff věří, že Putin pracuje s Vysokými Světlými. Co já vím, jsou to negativní bytosti, pracující s vládou. Můžete to objasnit?

COBRA – Ok. Putin pracuje s Plejáďany, nebo bychom měli říct, že ho Plejáďané instruují. Vysocí Světlí je zastřešující termín, který je různě používán pro různé skupiny. Je tady hodně nejasností a zmatení. Ve skutečnosti Putin pracuje s Plejáďany a nikoliv s negativní rasou zvanou Vysocí Světlí. Ostatně, i tato skupina nedávno prošla dramatickou změnou. Nyní jsou také oddáni světlu.

Rob – Když někdo přejde ke světlu, je to vědomé rozhodnutí, anebo celková energetická transformace duše celé skupiny lidí?

COBRA – Když někdo pracuje pro světlo, je to jednak vědomé rozhodnutí, které se projevuje ve vědomých pozitivních akcích a také je to duchovní událost, duchovní transformace, duchovní realita. Je to kombinace obojího.

Rob – No, mám pocit, že si obyvatelé Země zaslouží také pauzu a trochu duchovní transformace. Někteří ti chlápci pracovali proti nám a byli to nepřátelé a najednou jsou v týmu hodných kluků? Proč nás tedy nejdříve neosvobodí? Oni dělali špatné věci a my jsme byli stále manipulováni. Máte k tomu co říct?

COBRA – Ano, bohužel, Země je poslední, která bude osvobozena, protože v tuto chvíli je to pevnost skupin Chimery a Archonů, a nejmocnějších zbývajících negativní sil. Takže lidé z povrchu planety budou osvobozeni jako poslední a jiné rasy, které nebyly přímo zapojeny do situace kolem Země, tuto milost již dostaly. Tady na Zemi je trochu nešťastná situace.

Rob – To je slabě řečeno. Někdo se dotazoval na novou hvězdu, která byla objevena, myslím že se jmenuje WTFOO1, což znamená, že se tam odehrávají nějaké anomálie a byla tam namalována nějaká obrovská struktura ve formě prstence kolem planety. Máte nějakou informaci, jaká to je planeta a zda je ten obrázek pravdivý?

COBRA – Ano, je to správné. Je mnoho podobných hvězd a kolem takových věcí bývalo mnoho cenzury a skutečnost, že bylo dovoleno zveřejnit takový objev je znamením, že světelné síly jsou teď silnější a že jsou nyní za postupnými i nečekanými odhaleními. Bude stále víc oznámení a jejich intenzita bude stále stoupat, až po skutečné odhalení a tato hvězda představuje docela pokročilou civilizaci, která vytvořila tzv. Dysonovu kouli. Je to konstrukce kolem hvězdy, která sbírá energii hvězdy a funguje jako interdimenzionální portál. Něco takového mohou dělat pouze velmi vyspělé civilizace. V naší galaxii to není jediná taková hvězda. Je jich mnoho, většina z nich byla objevena. Jak jsem řekl, to vše bylo potlačováno a cenzurováno. Nyní ty informace vycházejí na povrch, je to velký krok k vlastnímu odhalení.

Rob – Takže je to konstrukce kolem hvězdy, ne planety.

 COBRA – Není to přírodní planeta. Je to jakási umělá mřížka, konstrukce kolem hvězdy.

Rob – Jak je to velké?

COBRA – Obrovské. Je tam mnoho menších objektů, tvořících větší objekty. Jedná se o minimálně statisíce mil v průměru, možná miliony mil.

Rob – V měřítku lidí, můžete říct, jak dlouho trvá takové kultuře, než vyvine něco takového za pomoci pokročilé technologie?

COBRA – Víte, když začne nějaká kultura chápat základní duchovní principy světla, tak dojde k dramatickému rozvoji takové kultury a zhotovit takovou konstrukci pro ni není nic mimořádného, protože rozumí zákonům tvoření. Rozumějí přírodním zákonům a následují světlo. Takže když je civilizace osvobozena od temnoty a od svých omezení, vyplývajících z primární anomálie, jsou možné obrovské věci a toto je jenom jeden příklad.

Rob – Nyní k dalším otázkám posluchačů. Mohl byste hovořit o posvátných číselných kódech v souvislosti s Událostí? Má Událost souvislost s posvátnou geometrií či matematikou?

COBRA – Posvátná geometrie je velmi spojena s průběhem kosmických cyklů. Takže ano, Událost je okamžik protnutí jistých kosmických cyklů. Když se objeví správná kombinace energií, což je spojeno s těmito kosmickými cykly, dojde k Události.

Rob – Ne všechno má souvislost s HAARPem či Kabalou, ale velká sucha v Kalifornii - je v tom nějaká manipulace ze strany vlády?

COBRA – Bohužel, ano.

Rob –Někdo žádá o vaše vyjádření v záležitosti Coreyho Gooda a toho, co řekl. Budeme s ním mít brzy rozhovor. Myslím, že říká pravdu, ale jedná se o to, že se tam hovoří o jedné skupině, která říká, že jsou Plejáďané, ale není to pravda a jenom se tak tváří. Nepatří k Agarthě? A vy osobně, byl jste na Plejádách?

COBRA – Měl jsem zkušenost s Plejáďany ve fyzické podobě a mohu říct, že jsou to 100% praví Plejáďané z plejádské hvězdokupy. Nepatří k odštěpené civilizaci podzemní agarthské sítě. Rozdíl poznáte na dvě míle.

Rob – Když jsem mluvil s Coreym Goodem, zmínil, že Valiant Thor pochází z vnitrozemské civilizace. Věřím, že Corey říká pravdu, tedy že říká to, co mu bylo řečeno a že pravdivě říká to, co ví o Tajném kosmickém programu. Souhlasíte, že v souvislosti se skupinami patřícími k tajnému vesmírnému programu je 5, či 6 z nich zastřešeno archony-drakoniány-reptiliány a že když někdo s některou z těchto skupin jednal, byly velmi opatrné a tajnůstkářské. Souhlasíte?

COBRA – Ano, do jisté míry. Většina skupin pracujících v Tajném kosmickém programu, o nichž jste se vy i Corey zmínil, vlastně pracuje pod ochranou sítě Iluminátů. Skupina, kterou Corey označil jako Spojené galaktické národy …něco, je to skupina nejotevřenější vůči kontaktům s Plejáďany, protože někteří diplomaté OSN byli v kontaktu s Plejáďany. Dle mých informací šlo o nejpozitivnější skupinu z Tajného kosmického programu. Tzv. korporátní program a vesmírný program Strážců slunce byly vlastně dvě strany téže mince a byly vytvořeny vojensko-průmyslovým komplexem s Nesvatou čtveřicí na vrcholu. Takže ty skupiny sloužily jako trojský kůň pro drakoniánskou invazi, k níž došlo v r. 1996. Připravily hluboké podzemní vojenské základny pro drakoniánskou invazi. Připravily infrastrukturu uvnitř pásu asteroidů pro drakoniánskou invazi.

Připravily vojenské sklady na Charonu (mytologicky ZDE), což je satelit Pluta. Určité věci připravili na měsících Saturnu v devadesátých letech. Ale řekl bych, že kromě vrcholové velící struktury a iluminátské velící struktury, byli supervojáci a další personál v těch programech většinou pozitivní lidé. Mysleli si, že brání planetu. Nerozuměli celé agendě. Hlavním cílem vesmírných programů Strážce slunce a Korporátního vesmírného program v r. 1996 byla invaze Drakoniánů a Archonů. Vlastně, k oddělení programů Slunečního strážce a korporátního došlo po r. 1996. Předtím byly jedno a totéž.

Rob – Takže došlo k oddělení a Plejáďané a bytosti z vyšších dimenzí to zřejmě zpozorovaly a věděli, že mnoho Coreyho kolegů je drženo v temnotě a izolaci a dostali se k nim. Řekl byste, zda je Strážce slunce teď jiný a zda pracuje se silami světla?

COBRA – Bylo velmi těžké pro Plejáďany a další pozitivní rasy, zkontaktovat se lidmi v kosmických programech, protože ti všichni byli mimořádně monitorování, a střeženi. Takže nebylo mnoho kontaktů. Došlo k nějakým jednáním na nejvyšší úrovni, ale nebyly úspěšné. A pak, cca v r. 1999, když na Zemi přišlo Hnutí odporu, toto hnutí má hodně velkou sílu uvnitř sluneční soustavy, zejména v pásu asteroidů a začali s očistnou operací.

Zneškodnili všechny iluminátské struktury v celé sluneční soustavě. V r. 2012 již byla většina hotova. Tzv. program Slunečního strážce, jak ho známe, nepřestal v r. 2012 existovat a na straně temna zůstaly pouze malé skupinky a části, spojené přímo se skupinou Chimera. Všechen ostatní personál a lidé z infrastruktury přešli k světelným silám a tajné kosmické programy se sladily a většinou teď pracují pro světlo. Je to pozitivní spojenectví.

Rob – To je dobře. Potvrzuje to, co řekl Corey. Jak říká, strávil 20 let v kosmu a nebyla žádná šance spojit se se Zemí. Vždy byli pod přísnou kontrolou. To bude pro svět velké sousto, které bude muset strávit, když se většinová populace na Zemi doví, co se dělo a o naší přirozené podstatě a světelném těle a technologiích a probíhající bitvě, která zde zuří již tak dlouho. Děkuji za tyto informace.

Další otázka: Po události si budeme moct vybrat, kde chceme být? Někdo nebude chtít zde zůstat, bude chtít to vyššího světla a pod. Bude to možné, anebo budeme muset všichni projít normálním procesem Vzestupu a uvědomění se?

COBRA – Po události bude otevřeno mnoho možností, ale budou se otevírat postupně. Takže jednou bude možné opustit planetu a jít jinam a duchovní růst bude mnohem rychlejší, protože bude odstraněn závoj.

Rob – . . . Zmínil jste, že implantáty plazmického pole již teď nejsou tak silné. Ale jsou ještě aktivní. Můžete to objasnit? Vím, že je to stále spojeno se strangeletovými a topletovými bombamni. Nakolik ty implantáty ovlivňují a jak se to v poslední době změnilo?

COBRA – Byl zneškodněn pouze jeden aspekt implantátu. Ale jeho jádro.. již tam nejsou černé díry. Pouze tam teď rotují jednotlivé částečky, takže nejsou tak silné jak předtím. Ale stále je tu závoj, síť, technologie, plazma. Závoj musí zmizet předtím, než dojde k Události.

Rob – Hodně lidí se ptá na odstranění implantátů. Každý o tom mluví a prodává se to. Ale vždyť se to nedá odstranit. Musí to udělat vyspělá technologie, je to tak?

COBRA – Ano, správně. Některé techniky, které lidé používají, mohou být do jisté míry užitečné. Někdo dělá reklamu ohledně odstranění implantátů, ale v podstatě se jedná o léčení implantátů, anebo o zlepšení stavu.

Rob – Jak tomu rozumím, v komorách, které jsem vytvořil já a dr. Bell podle instrukcí Plejáďanů, a kde byly použity Teslovy cívky, krystaly, lasery a pyramida, jsme vytvořili jakousi nárazníkovou zónu, která snížila vliv implantátů natolik, že do budovy přišly jejich lodě a pracovaly s tím. Mnohokrát jsem zažil, že jsem byl vyjmut z mého těla v těchto systémech a díval jsem se na Zemi z výšky. Nikdy jsem neviděl jejich obličej, ale mnohokrát jsem s nimi mluvil. Já mám pocit, že ty systémy a pozitivní neutralizační technologie mohou zmenšit a vyrušit účinek těchto implantátů. Je to tak?

COBRA – Ano, ale předpokládám, že jste měl tyto zkušenosti před r. 1996 (ano). Protože ty implantáty nejsou stejné jako před rokem 1996. Byly výrazně vylepšeny. Je v nich víc pokročilé negativní technologie, proto to trvá tak dlouho. Nyní je to něco jiného, protože je to provázáno se strangeletovými bombami a plazmickými poli.

Rob – Slyšíme, co všechno se děje s těmi urychlovači. Není možné dostat se tam, a když se nikdo nedívá, něco tam hodit, aby to vybouchlo? (Rob se směje). Víme přece, že světelné síly mohou svými technologiemi odstavit atomové elektrárny. Udělali to v Arroyo Seco před mnoha lety. Nemohou to udělat také s urychlovačem CERN a poškodit ho, aby již nikdy nefungoval?

 COBRA – Funguje jen do jisté míry, ale není nebezpečný. Ne tak, jak si lidé myslí.

Rob – Ok, to je dobré vědět. Teď k technologiím. Je tu dotaz: bude k dispozici nějaká mimozemská technologie nebo veřejné přistání mimozemšťanů před Událostí? To nás vede ke Keshemu. Jsem velmi vzrušený. Všichni se mně ptají. Doufám, že to opravdu bude fungovat. Musíme počkat a uvidíme…

COBRA – Slyšel jsem, že Keshe (Mehran Keshe – fyzik íránského původu, žijící v Evropě, nabízí volně, přístroje i plány na technologie využívající volnou energii -pozn. překl) něco vynalezl. Nemám informace, zda ten přístroj úspěšně dokončil. Budu přesvědčen, když dostaneme od lidí pozitivní reakce. Pokud se to stane, bude to bomba, bude to řetězová reakce pozitivity a světla. Pak můžeme p. Keshovi pomoct s distribucí a kapacitami. Ale dokud se to nestane, vyčkáme.

Rob – Ty přístroje již byly vyrobeny a lidé je již dostali. Stojí snad 800,- USD. Takže uvidíme. Další dotaz: jak se bytosti z jiných pozitivních planet baví? Jak se světelné síly rekreují?

COBRA – Chodí rádi do přírody, slaví, tvoří umělecká díla, poslouchají hudbu. V zásadě podobně jako tady.

Rob – Mnoho lidí se ptá, že by se chtěli stát členy Hnutí odporu. Velmi chtějí s nimi spolupracovat. Kdy si je Hnutí odporu všimne, a budou např. kontaktování v první vlně, nebo jak?

COBRA – Hnutí odporu teď nenavazuje kontakty s povrchovým obyvatelstvem. V čase události bude Hnutí některé lidi kontaktovat a dá jim instrukce, jak mohou pomoct. My nehledáme následovníky. My hledáme vůdce. Každý se musí ponořit do sebe a najít své vnitřní vedení, co dělat. Já tady nejsem proto, aby lidem říkal, co mají dělat. Já pouze předávám informace, abyste byli lépe informováni a pak se musíte vy rozhodnout co dělat. Lidé se mne pořád ptají, co mají dělat? Jak mohou pomoci? Já tady nejsem proto, abych vám říkal, jak máte pomoci. Vy musíte jít do svého nitra, najít svá nadání, své talenty. Nalézt inspiraci, nalézt svou vnitřní sílu a nalézt touhu něco dělat.

Rob – Ano, já také tak odpovídám. Někdo se ptá na kalich z vltavínu. (pozn.překl.: dle jiného rozhovoru s Cobrou ( June 15, 2015 by Starship Earth: The Big Picture New Cobra Interview with Untwine from June 7th ), patří mnozí pracovníci a bojovníci světla k mandale 144 000 bytostí z hvězd, které přišly na Zemi před mnoha inkarnacemi, aby pomohly osvobodit tuto planetu a pomoct posunu věků. Od otevření portálu IS:IS v prosinci 2014 proudí světlo z Galaktického centrálního slunce a je směrováno přes plošky kalichu z vltavínu - Svatého grálu, který funguje jako čočka, a posílá toto světlo těm 144 000 bytostem, aby urychlilo jejich probuzení). Jsou jeho plošky aktivovány?

COBRA – Ano.

Rob – Můžete to rozvést? Jaké to má účinky, když jsou ty plošky aktivní?  

COBRA – Kalich z vltavínu působí jako energetická čočka z galaktického centrálního slunce a plošky, které jsou aktivní, vlastně přenášejí to světlo, tu energii k osobě - hvězdnému semínku, které má své poslání na povrchu planety. Takže ty aktivní plošky pomáhají příslušnému pracovníkovi či bojovníkovi světla, aby byl probuzen a vědom a aktivní ve svém poslání.

Rob – Kalich z vltavínu je něco jiného než kameny čintamáni? (ano). Řekl jste, že ta planeta v soustavě Síria byla zničena. Jak byla zničena, byla to invaze, nebo přírodní katastrofa? Co se stalo?

COBRA – Nebyla to invaze, ale experiment, který dopadl špatně. Sírius chtěl zhutnit planetu z éterické roviny na fyzickou. Chtěli vytvořit fyzickou planetu radosti, ale kvůli plazmické anomálii ten proces materializace nedopadl dobře a celý prstenec explodoval.

Rob – Byla ta planeta obydlená?

COBRA – Ne. Bylo to pouze masa hmoty. Vlastně to nebyl vědecký experiment. Bylo jejich přáním vytvořit fyzickou planetu radosti, ale ten projekt nebyl úspěšný.

 Rob – Kdy se to stalo?

COBRA – Před několika miliony let. … 

Rob – Jaký má význam keltský kříž?

 COBRA – Je to velmi starý atlantský symbol, který představuje Matku zemi, Gaiu. 

Rob – Další: Zdá se, že mezi námi žije mnoho reptiliánů, zejména v show byznysu. Jsou to hybridi anebo inkarnovaní reptiliáni?

COBRA – Většina reptiliánů není v show byznysu. Jak jsem řekl, jsou to žoldnéři. V show byznysu jsou většinou drakoniáni.

Rob – Co se s nimi stane při Události?

COBRA – Bude jím dána příležitost a možnost přejít ke světlu a kdo odmítne, zřejmě skončí v Galaktickém centrálním slunci (kde bude recyklován - pozn. překl.)

Rob – Jsou nějací Archoni, kteří se stali pozitivními a přešli ke světlu na své úrovni?

COBRA – Oh, ano.

Rob – Opravdu? Takže některé z nejtemnějších nejpodvratnějších negativních sil přešly ke světlu. Vrátily se ke světlu anebo jsou na mateřských lodích, kde se léčí?

COBRA – Když byli chyceni a přeneseni na mateřskou loď, a na příslušná místa, někteří si uvědomili svá chybná rozhodnutí z minulosti a nyní dělají vše pro to, aby to napravili.

Rob – Vidíte, lidičky, může dojít k napravení, i na nejvyšších stupních negativity. Když mají temné síly nějaký plán a chtějí, aby se to uskutečnilo přes drako, či reptiliánské členy na nižší úrovni, lidé se ptají, jak jsou takové plány koordinovány? Jak to funguje?

COBRA – Mistrovská skupina Chimera, která je malá, a mistrovská skupina Archonů koordinují plány a zadávají dat do mistrovského počítače, který ukáže možná řešení. Jedná se o interakci mezi bytostmi a počítačovou sítí umělé inteligence, nazývanou Závoj. Ale tato počítačová síť a umělá inteligence vždy podléhá skutečným bytostem Archonů a Chimery. Oni rozhodnou a vlastní provedení těch rozhodnutí se děje prostřednictvím sofistikovaných počítačových programů, které vytvoří modely chování mas, trendy, a nejlepší řešení.

 Rob – Díky. Chodí dotazy ohledně toho, kdo je kdo.. Jsou Archoni, jezuité, klub 300, královna, Kabala, Ilumináti, bankéři, repitiláni, drakoniáni, Chimera. Jak jsou tyto skupiny v tom potravinovém řetězci seřazeny?

 COBRA – Archoni nejsou drakoniáni. Nejsou reptiliáni. Většinou jsou to negativní Andromedané. Andromeda je velká galaxie. Velmi malá část tamních civilizací šla na negativní stranu a ti jsou původci Archonů. Také skupina Chimera je v zásadě z galaxie Andromedy. Šli přes portál Orionu. Jsou zde někteří andromedo-orionští hybridi, ale drakoniáni byli těm lidem vždy podřízeni. Oni nejsou na vrcholu řetězce. Repitiliáni jsou ještě níž.

Rob – Tady se někdo ptá: je tady londýnské City, v USA jsou Rotschildové, pak je tu Izrael, a všichni nějak pracují. Ale není tu žádný velký vůdce. Dá se tedy říct, kdo koho řídí? …

COBRA – Řekl bych, že černá šlechta - Archoni, kontrolují jezuity a maltézské rytíře a Rothschildy. Pak mají odnože v Izraeli, tedy chazarskou síť v Izreali, USA, Británii, Turecku, Kataru a Saudské Arábii. A existují různé frakce, které různě mění spojenectví. Chimera a Archoni jsou na vrcholu, za scénou, a vše ovládají.

Rob – Byly již vůbec odstraněny nějaké strangeletové a topletové bomby?

COBRA – Ano, mnoho jich bylo odstraněno.

 Rob – Wow. Když budou odstraněny všechny, nastartuje to okamžitě Událost?

COBRA – Ano.

 Rob – Takže je to poslední tečka, kterou je třeba udělat a pak může dojít k Události?

 COBRA – Podle mých informací je to poslední věc, kterou je třeba udělat.

Rob – Takže se již nemůže v mezidobí nic vynořit?

COBRA – To je vždy možné. Já nejsem Bůh, nevidím všechno, ale jak tomu rozumím, je to poslední věc.

Rob – Teď přejdu k zápiskům Billyho Meyera, kdy k němu promlouvá Semjase:

Musíš vědět, že ve vesmíru je mnoho ras, které jenom čekají na to, aby vás zničily. Ty bytosti jsou barbarské a kruté jako vy. Již zničily mnoho světů anebo unesly lidi do otroctví. Teď chtějí váš svět. My vás můžeme chránit, pouze pokud se budete držet ve své galaxii. Když z ní odejdete, musíte se připravit na to, co vás tam bude čekat. Budete muset být připraveni bojovat, jinak se připravte na smrt.

Jaký je váš názor? Je to samozřejmě velmi stará informace Billyho Meyera ze sedmdesátých let. Byla ta situace tehdy taková - bylo tam mnoho negativních ras?

COBRA – Tehdy ano, docela hodně různých ras, které nebyly ze světla.

Rob – Někteří lidé říkají islámskému náboženství satanské náboženství. Je to asi dezinformace založena na předsudcích. Ale archanděl Gabriel údajně diktoval Korán jedné osobě, která nebyla vzestoupeným mistrem, ale prorok Mohamed. Souhlasíte, že v té době to byla pozitivní zkušenost s takovým kontaktem?

COBRA – Ano.

Rob – Kdo je archanděl Michael?

COBRA – Je to jeden z archandělů. Je jich mnoho, jsou to andělé, kteří se dostali na vysokou úroveň duchovního vývoje a on byl galaktickým bojovníkem. On vytvořil ochrannou bariéru kolem negativních sil, aby zastavil kontaminaci galaxie.

Rob – Můžete něco říct o Logosu galaxie? Jak tomu rozumím, tak ten, kterého nazýváme Kristus, je vlastně ztělesněním Logosu galaxie…

COBRA – To nemohu potvrdit. Logos galaxie není bytostí, kterou někteří lidé nazývají Kristem. Existuje určitá úroveň vědomí, která je nazývána Kristovo vědomí, což je odraz kosmické lásky, která vzniká v galaktickém Logosu, ale samotný galaktický Logos není Kristus… V zásadě každá duše, která se narodila přes galaktické centrální slunce, je částečkou galaktického Logosu a nyní máme takových duší, inkarnovaných na planetě Zemi, miliony.

Rob – Můžete něco říct o Kristovi, kdo to byl a co znamenal a jaké měl poslání ?

COBRA – Přišel z hvězdného systému Síria a jeho úkolem bylo ukotvit energii bezpodmínečné lásky a energii božské milosti na povrch planety. On byl první, kdo zavedl koncepci bezpodmínečné lásky. Na povrchu planety to v tehdejších kulturách neznali. Byla to velmi důležitá energie, která se tehdy otevřela. A ta energie vlastně změní planetu.

Rob – Jaká je příčina hypersenzitivty EMF (elmgn. polí)?

COBRA – Přetížení, protože teď existuje mnoho elektromagnetického znečištění. Čím dál víc lidí se dostává na hranici přetížení. To není o přecitlivělosti. Je zde kolem prostě příliš mnoho znečištění…

Rob – Jsou nějaké zvláštní plány, kromě Události, na snížení napětí v severní Korei?

COBRA – Situace v Severní Korei není dobrá. Je to jedno z nejvíce narušených míst na planetě. Jsou připravovány jisté plány, ale nebudu o nich mluvit. Existuje jistá aliance, jsou zde jisté dračí síly, které na tom pracují. Ale je to tvrdý oříšek a nečekám, že se to změní ještě před událostí.

Rob – Existuje nějaká speciální technika, jak překonat závoj? Říkal jste, že to zamlžuje mysl a způsobuje nesoustředěnost a mnoho lidí to cítí zejména, když začnou pracovat na světelných projektech. Co byste navrhoval?

COBRA – Je dobré, aby strávili nějaký čas v přírodě, protože tam, kde nejsou soustředěni lidé, je závoj slabší. Závoj se koncentruje tam, kde je většina lidí. Takže ve větších městech je intenzivnější koncentrace technologií. Hodně pomůže pobyt v přírodě, také energie tekoucí vody. Pak jsou různé pokročilé technologie - fialový paprsek, který rozpouští negativní plazmu, a meditace, tj. vaše vlastní spojení s vyšším já a pak je afirmace/vzývání světla.

[podívejte se na Robovy stránky –je tu výrobek Violety Wand - technologie fialového plamene, původně vyvinuta Teslou.]…

Rob – Jak vypadá hranice našeho vesmíru? 

COBRA – Je to zakřivení časoprostorového kontinua.

Rob – A co je za naším vesmírem? Asi další vesmíry, ale je k nim možné cestovat, ano?

COBRA – Vesmíry jsou součástí multivesmíru a je snadné se s nimi spojit, protože sdílejí stejné časoprostorové sjednocené pole.

Rob – Jaká je pravda o babylonské věži?

 COBRA – Jedná s o velmi starou legendu, popisující jisté události, které se udály v Atlantidě, o pádu Atlantidy, když byla Atlantida ztracena a rozdrobena, protože lidé z Atlantidy odešli, jak je známo, do 12 různých stran, aby byly zachovány znalosti a každý z dvanácti kněží kteří odešli do dvanácti stran, měl vlastní potomky a tak se jejich jazyk postupně měnil od původního atlantského.

Rob –… Když mluvíme o jazycích, co se stane v budoucnu s jazyky světa? Naučíme se univerzální sluneční jazyk anebo galaktický, anebo budeme telepatičtí?

COBRA – Obojí. Lidé začnou být po nějaké době telepatičtí. Naučí se nějaký univerzální jazyk a udrží si rodný, takže bude nějaké přechodné období, kdy to bude manifestováno vše

Rob – Docházelo k vytváření hybridů s Šediváky a obecně s mimozemšťany. Co se stalo s těmi únosy? Co s tím udělalo Hnutí odporu? Co se děje a co je s těmi dětmi, které jsou z poloviny Šediváci?

COBRA – To je skoro pryč, dělo se to před mnoha desetiletími, ale teď to již není problém.

 Rob – Co se stalo s těmi dětmi?

 COBRA – Některé žijí na povrchu, některé byly zachráněny silami světla a přeneseny na jiné místo v galaxii, kde se mohou léčit.

 Rob – Děkuji, Cobro. Připravujeme se na interview s Coreym Goodem, doufám, že k tomu dojde brzy. Do té doby - Světlo zvítězí.

COBRA – Děkuji a Světlo zvítězí.

 

Zdroj: http://thepromiserevealed.com/2015-oct-27-q-a-with-cobra/

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Mirka K. pro www.transformace.info .  Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky