Malá úvaha o současnosti v transformačním procesu Tisk
Uveřejnil(a) Láďa   
Pátek, 11 Prosinec 2015 15:58
Přišli jsme na planetu v době velkých změn. Ne každá duše měla, má, tuto příležitost. A jak se k této příležitosti stavíme? Probouzení probíhá. Ano, mnozí lidé jsou již probuzení, ale není tomu tak u většiny populace. Ta ještě spí. Je teď na nich, aby se probudili. Ale sami to nezvládnou. Jsou plně pod vlivem mainstreamu a propagandy vládců, což vládcům umožňuje konat to, co konají, vč. i oné "migrantské vlny" do Evropy a neustálého zkoušení vyvolat válku.

Je na nás, kteří již věci vidíme bez zkreslení těmto lidem pomáhat a  vnášet do našeho prostředí, jakož i do globálního informačního pole, čisté, inspirativní energie a neustále nabízet lidem možnost se s těmito energiemi spojovat a měnit svá vědomí. Pomáhat jim překonávat těžkosti doby, tedy i těžkosti procesu probouzení. Jistě ne tím, že někdo bude za někoho něco řešit, ale radou, odpovídajícím vysvětlením, příkladem apod.

Úkolem lidstva v současnosti  je provést svou transformaci, vzestoupit do vyšší úrovně vědomí, navýšit svou vibrační úroveň a v konečném důsledku nastolit na celé planetě mír, vzájemné porozumění i respekt. To pak nám otevře brány k "objevení" nových úžasných vynálezů, objevů ve všech oblastech vědy, resp. života. Ne však dříve, jelikož současná společnost vše okamžitě přetvoří ve zbraně a předměty určené k zabíjení a podmaňování jiných jedinců svého druhu, rasy. Ostatně o tom jaké vynálezy a objevy před námi jsou často mluví i Kryon vč. i poselství, které bylo v těchto dnech zveřejněno*. Chceme to využívat co nejdříve? Chceme, aby byla ta krásná, nádherná planeta Země úžasným, překrásným místem k životu pro naprosto každého? A co nejdříve? Pak ale pro to musíme něco udělat. Nesedět na zadku - obrazně (a když je třeba, tak i fyzicky).

Říkáme, že jsme TVŮRCI. Ano jsme. A i když bychom byli pasivní, tvoříme Ale tvoříme jen tak zvolna, pomaloučku, polehoučku, aby nás to neunavilo. Jenže unavuje. Unavuje tou pomalostí a zvyšující se tvrdostí a mnohdy až i krutostí vývoje, který v takovém případě nastupuje. Uvědomme si, že jsme již ve svém okolí viděli své přátele, kteří to nevydrželi, obrazně řečeno "zkolabovali" a ustali, přestali věřit, že k nějakým změnám dojde. Nemluvě o těch neprobuzených. Pamatujme, že jakýkoliv posun, který se promítne do společnosti, pomáhá získávat další lidi, pomáhá v jiných upevňovat víru, zkvalitňuje vědomí ve vibracích světla a lásky. Naopak, když se nic nemění, jak říkají ti, co nevydrželi „vždyť se nic neděje, vše je jen stále horší a horší“.

Pokud nebudeme aktivní, abychom usnadnili probouzení a pozitivní změny na planetě, pak nezbývá Stvořiteli nic jiného než přinést před oči neprobuzených důkazy o skutečnostech dosavadního uspořádání a umožnit tak jejich probuzení tím, že umožní "Kabale, Iluminátům, Zednářům, církvím potažmo Jezuitům, bankéřům" a dalším těm, kteří zde coby temná vláda vládnou, dále ještě přitvrdit. Nechá je dál konat to, co oni umí a další velké skupiny lidí budou trpět. A tohle chceme, takový průběh? Jsme Tvůrci a vše záleží na nás. Vždyť k čemu má např. sloužit ta "kabalou" organizovaná migrantská vlna z hlubšího duchovního pohledu? Mj. k probuzení, k uvědomění si těch souvisejících skutečností, jak s námi jisté kruhy na planetě manipulují, jak vše skrývají pod líbivá hesla. Ale také k probuzení a uvědomění si jaké životní podmínky panují v Africe, ale i jinde na planetě a že to takto existuje i proto, že jsme byli celou dobu k tomu neteční a nechávali  ony tzv. elity Afriku (ale i další země např. v Asii, či Jižní Americe) drancovat a tamní lidi zotročovat, nechávat v hladu, neumožňovat jim rozvoj. Bralo se to, že to prostě jen je. A tečka. Nic víc.

Nyní zneužívají lidský soucit k naplnění svých cílů. A mnoho, mnoho lidí jim na to skočilo. Vidíme to kolem sebe, vidíme to i na tzv. sociálních sítích. Jak vznikla skupina  tzv. „sluníčkářů“, která je více než aktivně mediálně podporovaná a jakýkoliv jiný názor je okamžitě označen za xenofobní, rasistický apod.  A do Evropy se valí hordy naprosto nepřizpůsobivých lidí. Tím je nechci urážet. Oni za to nemohou, že jsou takoví. Byli tak vychovaní, jejich prostředí takové vědomě je. A je takto udržováno. Jsou to ale nyní lidé, kteří by měli být dle záměrů „plánovačů“ základem "nového Evropana" (geneticky). Tohle pochopíme, co to znamená, když si uvědomíme, že průměrné IQ většiny těchto lidí je v rozmezí 70 – 80 bodů. (Přičemž pásmo 70 - 80 je pásmem slabomyslnosti, 80 - 90 podprůměrná inteligence, odchylky se vyskytují na obě strany, jak je ve statistických souborech normální.). To je základ pro vytváření společnosti poslušných. To je cíl Kabalistů a spol.

Co s tím? Lze to řešit? Ano, řešení spočívá v uvědomění si, že jsme opravdu TVŮRCI, že jsme nadáni obrovskou silou a mocí.  A také, že TVŮRCE je bytost aktivní a radostná. Nečeká "až se "něco" stane, ale říká, co se stane, věří tomu (věří sobě) a ví, co má udělat, aby se to stalo. A ví, že v každé vibrační úrovni života je odlišné právě to, jaká doba uplyne od myšlenky k naplnění, k manifestaci. A také ví, že tím, že tvůrčí akt provádí opakovaně, že zesiluje energie požadovaného záměru (a ví i jak dlouho tvůrčí akt opakovat ve vztahu k tvořenému záměru).

Je jedna věc, když TVŮRCE tvoří záměr ve svém individuálním životě a jiná věc, když jde o kolektivní záměr vnášející do celé společnosti celospolečenskou historickou změnu. Ve druhém případě a zvl. ve společenstvech vibrujících na takové úrovni jako je tomu zatím ještě v naší, lidské společnosti na Zemi, je potřeba, aby bylo dosaženo společenské změny jisté minimální množství lidí sjednocených ve společném záměru, který pak společně, ať již najednou či individuálně trvale či jinak řečeno dlouhodobě vysílají do informačního pole, jež tak touto svou činností mění. Toto pole pak zpětně ovlivňuje všechny žijící lidi na území, které je měněným informačním polem (kolektivním vědomím) řízeno. A pochopitelně platí, že čím více lidí se sjednotí k akci, tím dříve a kvalitněji se záměr naplní, manifestuje ve fyzické realitě té společnosti, kolektivu apod. Takže - chceme mír? Chceme respekt k životu a zdraví lidí? Pak tedy konejme.

To, co je třeba, aby bylo konáno je, se sjednotit (realizovat to, že jsme JEDNOTA) a SPOLEČNĚ pak VYZAŘOVAT ENERGII odpovídající záměru. A to, co my chceme je, při respektu svobodné vůle každého, aby se na planetě rozprostřelo silné a láskou naplněné světlo, které povede kroky lidí k vytvoření zamýšleného záměru - planety míru a přátelství. Tzn. vědomě posílat energii Světla a Lásky svého božího srdce celé planetě a všem lidem, celému lidstvu na planetě. Jen takto, bez myšlenek jak se co má stát. Odstoupit od osobních představ míru či respektu, od osobních představ jak se mají věci manifestovat. A můžeme také denně žádat bytosti Světla a Lásky o pomoc v této záležitosti manifestace míru, respektu a úctě k životu jako takovému, jakož i k životu a zdraví lidí a láskyplných způsobů žití ve všech světových teritoriích. Oni na to čekají, že je požádáme. A jak říkají, můžete nás žádat i několikrát denně. Je to lepší, než nežádat vůbec, nebo občas.

Vytvořme opravdu tu již známou „Lidskou světelnou vlnu Lásky - ZDE“. Posílejme několikrát denně Světlo a Lásku našich Božích srdcí celé planetě a lidstvu.

Jsme potomci Svatoplukovi. Pamatujme na slova našeho velkého předka - jen v JEDNOTĚ JE SÍLA. Viděli jsme v historii, co se stalo vždy tehdy, když jsme nebyli jednotní. Byli jsme podmanění. SPOLEČNÉ  SVĚTLO  ZVÍTĚZÍ!!!

A pro dokreslení celé situace, si dovolím vypůjčit, resp. uvést jeden příběh, historku, kterou v pondělí, 2.11. 2015 vyprávěl prezident Zeman při své návštěvě Pardubického kraje v obci Zámrsk na Orlickoústecku v reakci na dotaz občana jak asi bude vypadat ČR za 30 let. .Jak řekl p. prezident, tak trochu židovská anekdota, kterou zná od amerického sociologa Daniela Bella, ale přesně to říká, co je podstatou věci:

„K rabínovi přijde chlapec a drží v zavřených dlaních živého slavíka. Říká: ‚Rabi, o tobě se říká, že jsi moudrý a umíš předpovídat budoucnost. Tak mně řekni, jestli je slavík v mých dlaních živý, nebo mrtvý.‘ A sám sobě ten chlapec řekl: ‚Když rabín řekne, že slavík je živý, tak dlaně stisknu a rychle toho slavíka zabiju. Když rabín řekne, že slavík je mrtvý, tak dlaně rozevřu a nechám slavíka odletět. V každém případě toho rabína znemožním.‘ A víte, co ten rabín udělal? Chvíli se na chlapce díval a potom řekl: ‚Záleží to na tobě‘.“ A jaká bude Česká republika či i Evropa za třicet let, záleží dnes na nás.

Víc není třeba cokoliv dodávat.

napsal: Láďa Mlčák, 4.11. 2015,
www.transformace.info