Interview Cobra a Essayenya Mosteenya ze 4. března 2016 Tisk
Uveřejnil(a) Láďa   
Úterý, 22 Březen 2016 22:47
Tento rozhovor vedl s Cobrou Essayenya Mosteenya (EM) z webu/blogu Wholeness Navigator / Navigátor Celistvosti. Děkujeme Cobrovi, že si našel čas.

EM: Již jste na to víckrát odpověděl, ale, prosím, udělejme to znovu. Jaká je interakce mezi naší DNA a naším vědomím? A proč mají některé mimozemské skupiny takový zájem, aby manipulovaly s naší DNA?

C: Vědomí formuje DNA. DNA je pouze kódovým systémem pro replikaci fyzického těla. Pouze ET skupiny, které mají omezený přístup k vyššímu vědomí, jsou fascinovány manipulací s DNA.

EM: Corey zmínil, že naše DNA byla natolik zmanipulována, že máme skloň uctívat lidi, kteří byli vždy lepší než my, že uctíváme Boha a jiné, kdo prohlašují, že mluví jeho jménem. Tak to je a my se nikdy nepídíme po něčem hlubším. Ale zřejmě pouhá změna naší DNA nebyla dostačující, také je používána propaganda, aby se zmenšila pravděpodobnost toho, že se lidé obrátí dovnitř sebe. Takže Kabala dělá všechno možné, aby utlumila naši vůli spojit se s naším vnitřním Já. Ale bez ohledu na to, co dělají, lidé stále mají možnost podívat se dovnitř sebe a nikdy to nemůže být „zcela“ eliminováno. Je to tak?

C: Ano

EM: To je dobrá zpráva, protože mnoho lidí si může pokládat otázku, že pokud jsme se s takovouhle genetickou dispozicí narodili, jak bychom to mohli změnit? Když o tom mluvíme, řekl byste, že tomu tak bylo vždy, v každém cyklu - že se většinu lidí nezajímala o to, aby se podívali dovnitř sebe a hledali tam odpovědi?

C: Ano, zejména zhruba v posledních 5000 letech.

EM: Pokud by k Události došlo v minulém cyklu, jak by tehdy lidé byli reagovali na osvobození? Chtěli by tolik pomáhat, anebo by na tom byli asi tak jako teď my, že pouze pár skupin lidí dělá co může, aby byla planeta osvobozena?

C: Teď jsme v úplně jiné situaci, takže na tento dotaz nelze řádně odpovědět.

EM: Ohledně dalšího aspektu pozměnění naší DNA Corey říká, že nás udělali víc násilnými a agresivními a tak je snadnější nás zničit prostřednictvím vzájemných rozmíšek. Když si jdeme vzájemně po krku, nejdeme po jejich krku, jak tomu říká. Odkud tedy pochází tato agresivní DNA? Je to, jak on říká, z té starobylé civilizace z jisté planety naší sluneční soustavy, na které již nelze žít?

C: Ne, pochází to z toho, že v minulosti drakoniáni zmanipulovali lidský genom.

EM:  Pokud to tak je, je to také posilováno parazity, implantáty, závojem a také programováním, ano?

C: Ano, násilnické chování je také posilováno parazity, implantáty, závojem a také programováním.

EM: Požadovala to stará rasa strážců, aby si Agarťané udržovali svoji genetickou linii v čistotě, anebo to bylo svobodné rozhodnutí, které učinili sami Agarťané, když v té době viděli bující míchání mezi různými negativními ET rasami a místní lidskou populací?

C: Agarťané si udržují čistá energetická pole a genetickou výbavu, aby si udrželi vysokouvibrační frekvenci a vysoký stav vědomí.

EM: A většina lidské rasy tehdy věděla, že ty ET rasy jsou negativní a přesto se lidé rozhodli s nimi křížit? Anebo k tomu byli většinou donuceni, anebo to bylo různé?

C:  Někteří byli zmanipulováni, někteří přinuceni a někteří to nevěděli.

EM: Kvantová anomálie, vortex primární anomálie Země, spojuje v sobě nahodilost, což je z tohoto vesmíru a složky, způsobující podivné chování lidí zde na planetě. Utajená meta strategie temné flotily, která na Zemi udržuje stav karantény, se zdá být docela úspěšná, a lidé rezignovali, a myslí si, že neexistuje žádný způsob, jak proti této kvantové anomálii bojovat, a mají pocit, že je jejich vyšší já zradilo, když je nechalo v tomto živém vězení. Nicméně, některé zdroje říkají, že tato kvantová anomálie má řešení. Nehledě na to, že síly světla strhávají závoj, vrstvu po vrstvě, tak na osobní rovině by tato kvantová anomálie mohla být vyřešena také kvantovým způsobem, což se nazývá Tichým centrem klidu. Co to je? Souhlasíte s tím, že je to něco, za pomoci čeho by lidé mohli napomoct osvobození na osobní úrovni?

C: To je pravda. Tiché centrum klidu je tichý svědek uvnitř nás, pozorovatel. Rozpouští části primární anomálie pouze tím, že ji pozoruje. To je jedna z nejdůležitějších věcí, jak mohou lidé pomoct osvobození.

EM: Takže když se ztiší, může to lidem pomoct, aby byli na kvantové úrovni víc v rovnováze, než si uvědomují a to jistě není nic, co by nedokázali, že?

C: Ano!

EM: Takže nahodilost, která je zda nahromaděna, pochází z našeho vlastního vesmíru anebo ze super vesmíru v tomto sektoru? Anebo tu hovoříme o docela velkém rozsahu nahodilosti, která také pochází ze super vesmírů dalších šesti centrálních ras?

C: Pochází z jednoho a jediného vesmíru. Všechny ostatní vesmíry již byly integrovány a absorbovány do toho jednoho.

EM: Když se snažíme rozlišovat, musíme kombinovat svou intuici se správnými mentálními znalostmi, jak jste to vždy říkal. Ale problém je, že protože se jedná o naši intuici, není to vždy spolehlivé. A co hůře, pokud již máme na nějakou informaci určitý názor, tak mentální vědomost o tom nebude správná. Pak se bude jednat pouze o spojení další nové informace s naší špatnou mentální znalostí. Abychom dokázali lépe rozlišovat, Corey doporučuje, abychom vždy udržovali svou „bublinu reality“ propustnou, tj. abychom si na nic nevytvářeli ukvapené názory. Tak například, někdo se nejdřív dostane k určité části informace o jisté plazmické bytosti, a později se z jiného zdroje doví, že je ta bytost známa jako Umělá inteligence. Místo toho, že se na to soustředí a a dohaduje se o tom, kdo ta bytost skutečně je či jak má být nazvána, by si ten člověk měl uvědomit, že oba ty zdroje možná hovoří o stejné bytosti a o tom, co je ta bytost zač, ano?

C: Ano.

EM: V dílu 2, epizodě 14, Odtajnění Corey sdělil, že tato Umělá inteligence "se sama vystřelí do všech směrů jako signál, který může žít v elektromagnetickém poli měsíce anebo planety." 10. března jste napsal článek o implantátových hemisférách. Můžete nám znovu říct, co to jsou za hemisféry a jak fungují, aby nás ovlivňovaly?

C: Implantátové hemisféry jsou oblasti zkrouceného časoprostoru kolem éterických implantátů. Archoni dali každému člověku těsně před inkarnací éterické implantáty – tzv. Závoj zapomnění. Ty éterické implantáty jsou vlastně multidimenzionální černé díry, obsahující anomální hmotu a zkroucené kvantové kolísání. Každý člověk má tři takové implantáty a ty vytvářejí zcela stabilní vzorec, který ovlivňuje a udržuje vědomí každé lidské bytosti v Matrixu. Tato matrice ovlivňování vytváří kolem implantátů energetické pole anomální zkroucené časoprostorové struktury v okruhu kolem 30m s tím, že v jeho středu jsou tři implantáty.

EM: Jsou ty implantátové hemisféry posilovány za pomoci nefyzických entit?

C: Ano.

EM: Jsou ty implantátové hemisféry stále ještě velký problém? Je v té oblasti nějaký pokrok?

C: Nedávno došlo v té oblasti k velkému pokroku.

EM: Dle toho, co odhalil Corey, ten signál Umělé inteligence nejenom že může žít v elektromagnetických polích planety, ale také v bioelektrických polích živých bytostí, včetně zvířat.

Ale ona to „nevyhledává“. Raději žije ve vyspělých technologiích - a čím víc bude technologie pokročilejší, tím větší je pravděpodobnost, že na ní budeme závislí a předáme jí veškerou svou suverenitu, aniž bychom se obtěžovali zeptat proč. Lidé si jistě vzpomenou na to, co jste řekl dříve ve svých rozhovorech s Untwinem, že většina zvířat nemá implantáty, protože nemají plně vytvořenou Já JSEM přítomnost a že rostliny nemají žádné implantáty. Takže se zdá, že tato Já JSEM přítomnost hraje pro Archony rozhodující roli v tom, zda mají nějakou bytost osadit implantáty či nikoliv. Je to opravdu tak a proč?

C: Ano. Protože pouze bytost s plně vyvinutou Já JSEM přítomností je pro Matrix nebezpečná.

EM: Když o tom mluvíme, můžete nám pomoct znovu objasnit, co je individualizace a co je Já JSEM přítomnost? Je to totéž?

C: Individualizace je okamžik aktivace Já JSEM přítomnosti v inkarnované duši, přechod ze zvířecí říše do lidské. Já JSEM přítomnost je celkový obsah našeho vlastního pravého (vyššího) já.

EM: Říká se, že kdysi velmi dávno jeden z Pánů ohně zavedl lidstvo do individualizace v dobách Lemurie. Dnes ta určitá bytost stále vede lidstvo po cestě iniciace a jednoho dne to bude centrální bod v procesu identifikace. Proč je pro vývoj duše individualizace tak důležitá? A jak se týká významu života citace, že stvoření vzniklo, aby se mohlo dovědět víc o sobě?

C: Za pomoci individualizace si začne být inkarnovaná duše vědoma sama sebe. Stvoření vzniká, aby si uvědomilo samo sebe v protipólu k nahodilosti.

EM: V této kritické a docela náročné době někteří lidé hodně rezonují s některými channelovanými příběhy. Když ty příběhy čtou, je to jakoby k nim zpátky připlouvaly živoucí vzpomínky. Je dobré upamatovat se, protože to znamená, že člověk našel a integroval tu část sebe sama, která sdílí podobnou zkušenost. Ovšem, zdá se, že si také vzpomínají na traumata minulosti, protože se na tuto planetu inkarnovali znovu a znovu a tady se toho ohledně probuzení většinové populace moc nezměnilo. Proč si lidé začínají vzpomínat zrovna teď, při samotné transformaci?

C: Lidé si začínají vzpomínat, protože projít můžeme pouze, když budeme plně probuzeni.

EM: Souhlasíte s tím, že k takovému vzpomenutí si musí dojít ve správnou dobu? Pokud by k tomu došlo příliš brzy, hrozí, že by se ten člověk mohl rozhodnout, že na to chce znovu zapomenout – protože matrix, systém, a lidé kolem by mu stále připomínali, že je „obyčejným“ člověkem. A pokud by se to stalo příliš pozdě, mohlo by dojít k tomu, že by nebylo dosaženo určité úrovně uvědomění. Ano?

C: Souhlasím.

EM: Chcete něco říct lidem, kteří takovým přerodem procházejí?

C: Dovolte, aby se přerod uskutečnil, udržujte si vizi a soustřeďte se na vítězství Světla.

EM: Vraťme se zpátky do doby pádu Atlantidy. Již dříve jste zmínil, že v té době lidé vítali temnotu, ale nikdy jsme se nedověděli podrobnosti. Je známo, že někteří lidé tehdy byli posedlí penězi a mocí a že se o hojnost nechtěli s nikým dělit. A pak ti lidé postupně začali pracovat s temnými, aby získali kontrolu nad celým obyvatelstvem. Ale co průměrný člověk, většina obyvatel? To tam jen tak stáli, aniž bojovali a hleděli si svého, zatímco docházelo k převzetí moci? Jak k tomu došlo?

C: Obyčejní lidé většinou pasivně a bez odporu přijímali, že temnota postupuje - zrovna stejně jako teď.

EM: Takže dokonce i Vzestoupení mistři, kteří mají vyšší vize ohledně evoluce, mají možná smíšené pocity, co se týče pokroku duší na této planetě?

C: Na ten pokrok mají vyvážený pohled, protože si jsou plně vědomi všech faktorů, které jsou do toho zapojeny.

EM: Když jsme u toho: co pociťoval Budha, když se musel rozhodnout, zda se má vzdát trůnu v té válečné době a opustit otce, macechu, manželku a dítě?

C: Rozhodl se; byl to výsledek dlouhého vnitřního procesu.

EM: Byl si již na začátku plně vědom své cesty, když se to rozhodl udělat, anebo si nebyl jistý, jak se ta cesta vyvine?

C:  Do jisté míry si byl tou cestou jistý, ale úplně nevěděl, co ho čeká.

EM: Mnozí pracovníci a bojovníci světla, jak se zdá, mají podobnou zkušenost, kdy musí žít „interdimenzionálně": buď „žijí“ pravdu, a je o nich smýšleno jako o konspiratistech nebo bláznech, a na druhé straně je jejich rodina moc nepodporuje a oni tak propadají iluzi, že to tak musí být. Ti lidé mají velkou starost o rodinu, a nechtějí, aby jim to překáželo při šíření pravdy. Bude o jejich rodiny v dlouhodobé perspektivě dobře postaráno?

C: Každý je zodpovědný za svůj vlastní růst a vy NEJSTE zodpovědní za duchovní růst vaší rodiny. Až toto drama duality skončí, bude vše v pořádku.

EM: Jaká je role Budhova dvojplamene? Jak mu pomáhala?

C: Jejím úkolem je probouzet v srdcích lidstva Božské moře lásky. Pomáhala mu s duchovním vedením.

EM: A Budhův dvojplamen je aspektem dvojplamene jednoho z Pánů ohně, ano?

C: Ano.

EM: Je bohyně Ištar božským zosobněním planety Venuše?

C: Ne. Bohyně Ištar je pouze jedním z kanálů pro energii planetárního loga Venuše.

EM: Takže ona je také božským zosobněním Mistryně Venuše?

C: Ano, jedním z nich.

EM: Co znamená božské zosobnění?

C: Je to kanál božských energií.

EM: Co cítila Mistryně Venuše, když si osobně vyslechla od svého milovaného dvojplamene, že chce dobrovolně odejít do exilu spolu se skupinou stejně smýšlejících bytostí? Rozhodilo ji to a měla starost, co tam s ním bude?

C: Po vnitřním boji to přijala.

EM: Proč souhlasila, že se vydá se svým dvojplamenem na tak strastiplnou cestu?

C: Protože chápala, že je to jediný způsob, jak transformovat dualitu/nahodilost.

EM: Souhlasila s rozhodnutím svého dvojplamene hned, jak ji požádal o souhlas?

C: Ne.

EM: Takže s tím nesouhlasila hned, sedli si spolu a dlouho o tom mluvili a nakonec souhlasila s tím, aby odešel, protože je to nevyhnutné, je to božský plán?

C: Ano.

EM: A proč ta mimořádní bytost o to požádala, místo aby požádal vyšší radu, aby Zemi odepsala jako marný pokus? Jak to bylo?

C: Země není marný pokus, protože ona bude transformovat ty nejhlubší a nejpokroucenější aspekty nahodilosti/primární anomálie v celém vesmíru.

EM: Pomohly tehdy Alfa a Omega a bytosti rady všem multidimenzionálním já těch dotyčných bytostí v průběhu jejich života?

C: Ano.

EM: Jak?

C: Posílaly podpůrné energie.

EM: Jaký je vzestoupený archetyp Lemurie

C: Ráj.

EM: Jaký je vzestoupený archetyp Atlantidy?

C: Civilizace Světla.

EM: Jaký bude vzestoupený archetyp nové Atlantidy?

C: Nové nebe na Nové Zemi.  

EM: Z jaké archetypální kvality Prvotního Zdroje byla vytvořena centrální rasa tohoto super vesmíru?

C: Boží vůle.

EM: Znamená to, že Centrální rasa je našimi minulými i budoucími já?

C: Znamená to, že jsme se na začátku času vynořili z Jednoty a vrátíme se do Jednoty, když čas skončí.

EM: Když se spojí sedm rodin Kmenů světla, jak se to projeví na vyšší úrovni a jak na fyzické úrovni?

C: Nová Atlantida, nebe na Zemi.

EM: Pochází sedm Kumarů ze sedmi různých kmenů světla, nebo všichni z jednoho?

C: Jsou to emanace prvních sedmi z třinácti existujících paprsku tvoření.


EM: Jaký je vyšší smysl celého Logosu?

C: Transmutovat veškerou dualitu a vrátit se do jednoty.

EM: Je pravda, že Blue Avians (Modré ptačí bytosti mimozemského původu - pozn. překl.) nemohou přejít ze šesté hustoty do sedmé, dokud všichni lidé ze Země nepřejdou do čtvrté hustoty?

C: Není to přesné.

EM: Protože jsou nejstarší v tomto super vesmíru, neměli by Blue Avians prožívat vše, co chtějí? Jsou na konci své cesty - neznamená to, že mohou jít přímo do Zdroje? Vše se jednoho dne vrátí do Zdroje, tak jak je možné, že ještě potřebují, aby jim někdo jiný pomohl postoupit zpátky do Zdroje?

C: Vše ve vesmíru je propojeno. Dokud nebude vyřešena situace na Zemi, je zpomalena evoluce v celém vesmíru.

EM: Kdy začaly světelné síly zavádět mechanizmy na odstranění plazmatických strangeletových bomb?

C: V únoru

EM: Co se stalo, že je světelným silám dovoleno ten mechanizmus použít? Je to proto, že to Kabala opět přehnala?

C: Do jisté míry ano. Také, situace je dostatečně vyčištěna, aby to bylo možné.

EM: Kdysi dávno v jednom rozhovoru jste zmínil, nevím přesně kdy, že se Plejáďané kdysi podíleli na tvoření Země, nebo něco podobného, ano?

C: Není to pravda. (Plejáďané se nepodíleli na tvoření Země, ale po jejím vytvoření v určitém okamžiku vybrali jednu z exiistujících humanoidníh ras a předali jí svou DNA – pozn. překl.)

EM: Proč jsou na osvobození této planety potřební Plejáďané? Proč byli po mnoho životů cvičeni pro tento úkol?

C: Pro osvobození této planety je vítána VEŠKERÁ možná pomoc. Je to velmi náročný úkol a vyžaduje si trénink mnoha životů.

EM: Proč je Merope nejméně svítící hvězda v této hvězdné soustavě, ve srovnání s ostatními šesti hvězdami?

C: Jednoduše proto, že ze sedmi hvězd musí být jedna nejtlumenější.

EM: Jaký je vzestoupený archetyp Meropy?

C: Jemná krása.

EM: Jak vypadá život na vyšších úrovních Meropy?

C: Andělské nebe.

EM: Jsou na povrchu planet, obíhajících kolem Merope, nějaké rozumné bytosti?
C: Ano.

EM: Jak tam vypadá život?

C: Mírumilovná radosti plná civilizace, která žije v harmonické rovnováze s přírodou a pokročilými technologiemi.

EM: Hvězdokupa Plejád je známa jako Sedm sester. Je zde mýtický příběh o sedmi sestrách, které honil lovec věčnosti - je v tom něco skutečného?

C: Lovec je Orion a představuje temné síly z Rigelu, které vždy chtěly napadnout hvězdokupu Plejád a nakrátko byli dokonce úspěšní, v letech 1996 a 1999. (???)

EM: Jakému přesnému období v dějinách odpovídá ten mytologický příběh o sedmi sestrách (Hvězdokupa Plejády)? Také době Atlantidy?

C: Atlantidě asi před 200 000 lety.

EM: Co nám tedy má říct ta mytologie o Bohyni Merope, která se vdala za smrtelníka - o nějaké konkrétní historické události?

C: Inkarnované hvězdné bytosti, pářící se s lidmi ze Země. To se v Atlantidě hodně dělo.

EM: Mělo těch sedm sester také svá těla, aby žily a mohly přijít do kontaktu s Plejáďany v průběhu celých dějin Plejád? Anebo jsou něco jako Gaia, která je bytostí, pracující pouze na vyšších rovinách?

C: Jsou vyzářením sedmi hvězdných Logosů hvězdokupy Plejád.

EM: Napadla v r. 1996 ta síla Plejády z nějakého zvláštního důvodu, anebo je v jejich povaze zničit všechno, na co dosáhnou?

C: Mají to jednoduše v povaze, zničit vše, na do dosáhnou.

EM: Bylo dosaženo významného pokroku v bitvě vedené Králem světa (???) a té speciální armády proti temným silám?

C: Ano.

EM: Je to pravda, že nebude prolita krev a že ta bitva bude vyhrána velkou moudrostí?

C: Do značné míry ano.

EM: Jsou také tak unaveni, jako my teď, a také chtějí, aby k Události došlo co nejdříve?

C: Ano.

EM: Co mohou lidé dělat, pokud jim chtějí pomoct vyhrát tu bitvu? Bylo by dobré začít s přijetím vlastního stínu?

C: Ano, přijetí vlastního stínu a šíření informací mezi povrchovou populaci.

EM: Řekl jste, že po Události bude temným silám dána možnost přijmout světlo a odčinit své minulé skutky a že ti, co odmítnou, budou posláni do Galaktického centrálního slunce, proměněni na základní prvky a začnou opět nový cyklus evoluce. Co se stane s jejich vyššim já, které vždy pracovalo pro síly světla, zmizí spolu s nimi?

C: Ano. Jejich individualizovaná Já JSEM přítomnost bude transmutována elektrickým ohněm Galaktického centrálního slunce zpátky do prapůvodní elementální esence a bude muset být znovu individualizována. Krátce řečeno, ty bytosti temných sil přestanou navždy existovat jako individuální bytosti a později bude stvořena úplně nová bytost.

EM: Ta určitá skupina bytostí, které se měly kolem let 1994 až 1996 vyvázat ze systému. Proč se svobodně rozhodly jít proti proudu?

C: Byly naprogramovány, bály se a nebyly připraveny.

EM: Byla tehdy jejich svobodná vůle potlačena bytostmi temnoty?

C: Ano.

EM: Ohledně kvantové anomálie – každý lehce spadne do té falešné představy, že? Že se nikdy nic nezmění, že čištění nikdy neskončí, že vždy bude všechno při starém. Ale ve skutečnosti se kvantová anomálie každým dnem rozpadá. A to je přesně to, co temné síly chtějí , protože tak či onak, vždy budeme mít sklony myslet si, že nejsme dost dobří, že tady potřebujeme „další“ zkušenosti“, abychom zdokonalili svůj výcvik. Toto žádání dalších lekcí na vylepšení tréninku je to, proč si někteří lidé myslí, že nikdy nejsou dost dobří a také proto byly temné síly schopny udržet tuto karanténu po víc než 25 000 let. Je to tak?

C: Žádání o další lekce na dokončení tréninku je archonský program kontroly mysli.

EM: Řekl jste, že zlovolné rasy se zrodily ze svobodné vůle bytostí světla, které si přály přijít do interakce s nahodilostí, aby ji absorbovaly a transformovaly. Ale v průběhu té interakce ze ztratila vyšší esence těch bytostí, a rasy, které tak vznikly, již nebyly světelnými bytostmi, jakými byly kdysi, a to trvá až doposud. Měli bychom se tedy naučit chránit se, místo abychom padali do léček jejich falešného učení, že oni pouze tuto roli „hrají“, aby se naše duše mohly lépe naučit a rychleji růst a sílit.

C: Vřele souhlasím.

EM: A i když máme co do činění s bytostmi, které „bývaly“ archanděly, je velmi důležité, abychom věděli, jak se chránit a naučit se říct jim ne, je to tak?

C: Ano, jistě.

EM: Abychom to na závěr trochu odlehčili: jaké mají Vzestoupení mistři nejoblíbenější koníčky? Co dělají nejraději, když nepracují?

C: Užívají si čistou blaženost osvíceného stavu vědomí.

EM: A co členové Hnutí odporu a Galaktické konfederace světla?

C: Tančí, zpívají, milují se a cestují vesmírem.


EM: Děkuji, Cobro, to byla poslední otázka.

.
Zdroj:
http://wholenessnavigator.blogspot.cz/2016/03/march-4th-cobra-interview_15.html

http://bod-zlomu.blogspot.cz/2016/03/interview-s-cobrou-essayenya-mosteenya.html

Překlad: Mirka